Jump to content
thc-thc.com
ganjafarmer.com.pl
sklep z nasionami marihuany
grower.com.pl www.growbox.pl seedstockers.com

Konopie i nadciśnienie tętnicze


Vito

Recommended Posts

Nadciśnienie to przewlekłe schorzenie, które powoduje wzrost ciśnienia tętniczego, a przez to zwiększony, często nadmierny wysiłek mięśnia sercowego. Nadciśnieniu towarzyszy zwiększone ryzyko występowania miażdżycy, udaru mózgu, tętniaka aorty oraz choroby tętnic obwodowych, i należy ono do najczęstszych możliwych do uniknięcia przyczyn przedwczesnych zgonów na świecie.

 
Częste występowanie nadciśnienia w USA
Cannabis-Hypertension-1-Hypertension-is-
 
Choroba ta jest coraz częstsza w wielu gospodarczo rozwiniętych regionach świata, w których spożywa się coraz więcej produktów bogatych w tłuszcze i przetworzone węglowodany, a ludzie prowadzą coraz bardziej siedzący tryb życia. W USA, odsetek osób dorosłych chorujących na nadciśnienie wzrósł z 29% w 1995 do 34% w 2005 r., ale dzięki znaczącemu zwiększeniu świadomości i poprawie profilaktyki w ostatnich latach, wskaźniki te mogą nieco spadać. W latach 2007–2008, agencja CDC szacowała odsetek chorych na 29,7%, a w latach 2009–2010 na 28,6%.
 
Konopie prawdopodobnie wpływają w pewnym stopniu na objawy nadciśnienia, ale tak jak w przypadku wielu innych chorób zależność ta nie została w pełni udowodniona i jest przedmiotem licznych kontrowersji. Udokumentowano już szereg przypadków osób intensywnie używających konopi, u których po długim okresie palenia wystąpiło nadciśnienie i różne związane z nim komplikacje. Przykładem może być pewien 56-letni mężczyzna, u którego stwierdzono poważną niewydolność oddechową, osteoporozę, udar w płacie potylicznym mózgu oraz wiek naczyniowy 69,8 lat.
 
Czy ryzyko to można oddzielić od palenia tytoniu?
Inny przypadek dotyczył 23-letniego mężczyzny, u którego po kilku latach stosowania konopi wystąpiło nadciśnienie tętnicze i ostry zespół wieńcowy. Poważne objawy nadciśnienia wystąpiły także u 35-letniej kobiety, która paliła sporadycznie konopie przez kilka lat, ale nie w ciągu ostatniego roku przed zgłoszeniem się do lekarza. Wszystkie te przypadki dotyczą jednak osób, które regularnie paliły tytoń, tak więc nierozsądne jest sugerować, że konopie były tu głównym czynnikiem ryzyka.
 
Choć nie jest wykluczone, że częste i długotrwałe palenie konopi może powodować zwiększenie ryzyka nadciśnienia, to teoria ta oparta jest na niewystarczających danych, a mniejsze dawki mogą nawet pomagać chorym. Istnieje wiele dowodów potwierdzających wazodylatacyjne (polegające na rozszerzaniu naczyń krwionośnych) działanie konopi, czego widocznym objawem jest czerwienienie spojówki oka u wielu użytkowników. Ostre odurzenie THC powoduje rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych oraz hipotonię ortostatyczną, tj. nagły spadek ciśnienia tętniczego po zmianie z pozycji leżącej na stojącą lub wyprostowaniu się.
 
THC a niedociśnienie tętnicze
Autorzy badania nad wpływem THC na niedociśnienie u kotów ustalili, że dożylne podanie substancji w ilości 2 mg/kg spowodowało „wyraźne obniżenie ciśnienia tętniczego i tętna, rozwijające się stopniowo i mające długotrwały charakter”. Jednakże fakt, iż u ludzi THC może powodować częstoskurcz (szybkie tętno), wskazuje, że u zwierząt mamy do czynienia z odmiennymi mechanizmami i że potrzebne są dalsze badania przeprowadzone na ludziach.
 
Dla osób z nadciśnieniem tętniczym zazwyczaj nie jest wskazane przyjmowanie jakiegokolwiek środka, który podnosiłby tętno, obciążając w ten sposób i tak przepracowane serce. Mimo potencjalnie zwiększonego ryzyka nadciśnienia, niektórzy badacze uważają, że działanie hipotensyjne THC przeważa nad ewentualnym ryzykiem związanym z częstoskurczem odruchowym. Potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić tę kwestię.
 
Działanie wazodylatacyjne THC i anandamid
Cannabis-Hypertension-2-Myocardial-infar
 
Wiadomo, że endogenny neuroprzekaźnik THC, anandamid, ma także silne właściwości wazodylatacyjne, a jego działaniu na receptory CB1 towarzyszy wzrost poziomu innego środka wazodylatacyjnego, tzw. peptydu związanego z genem kalcytoniny. Co więcej, działanie anandamidu może odbywać się za pośrednictwem innych endokannabinoidów, w sposób dotąd niewyjaśniony.
 
Badania wyraźnie dowodzą, że kannabinoidy, takie jak THC, działają za pośrednictwem innych substancji. W 2006 r. naukowcy przeprowadzili badanie nad wpływem THC na niedociśnienie, dochodząc do wniosku, że o ile aktywowanie receptora CB1 przez THC nie wykazuje spójnej zależności z ciśnieniem tętniczym, to podanie selektywnego antagonisty receptora CB1, tzw. rimonabantu, wraz z THC daje wyraźniejsze efekty hipotensyjne, u większego odsetka pacjentów.
 
Kannabigerol i wazodilatacja
THC to nie jedyny kannabinoid naturalny (fitokannabinoid) wpływający na ciśnienie tętnicze. Według badania przeprowadzonego w 2006 r. na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Hebrajskiego, syntetyczna postać kannabigerolu (CBG) skutecznie obniża ciśnienie krwi i powoduje wazodilatację u szczurów. Kolejne badania pozwolą być może ustalić specyficzny wpływ innych odmian kannabinoidów na wazodilatację i nadciśnienie.
 
Potrzebne są dalsze badania nie tylko nad złożonymi zależnościami między ciśnieniem tętniczym, zdrowiem układu krwionośnego i funkcjonowaniem układu endokannabinoidowego, ale także nad zagrożeniami i korzyściami związanymi z paleniem oraz innymi sposobami przyjmowania konopi. Ogromna liczba zachorowań na nadciśnienie w skali globalnej sprawia, że badania takie są niezwykle pilne, a rola konopi jako czynnika ryzyka lub bezpiecznej metody leczenia musi zostać rozstrzygnięta ponad wszelką wątpliwość.
 
Skuteczność konopi trzeba dokładnie zbadać
Cannabis-Hypertension-3-Untreated-hypert
 
Wpływ palenia konopi na nadciśnienie i choroby układu krążenia nie jest jasny. Może się okazać, że jest ono pewnym czynnikiem ryzyka. Istnieją dowody na to, że podawane w małych lub umiarkowanych dawkach konopie mogą łagodzić nadciśnienie, a nawet powodować łagodne niedociśnienie, przy czym w przypadku niektórych pacjentów nad tym dobroczynnym działaniem może przeważyć ryzyko częstoskurczu.
 
Osobom cierpiącym na nadciśnienie zalecamy stosowanie metod alternatywnych wobec palenia. Ze względu na poważny charakter tego schorzenia oraz wysokie ryzyko wystąpienia silnych, potencjalnie śmiertelnych komplikacji, niezwykle ważne jest skonsultowanie się z lekarzem. Radzimy ostrożnie eksperymentować w celu znalezienia najbardziej odpowiedniej dawki i sposobu przyjmowania konopi: bezpieczniejsze i zdrowsze może okazać się używanie waporyzatora, przyjmowanie pod język lub doustne bądź też stosowanie kapsułek THC.
 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+