Jump to content
thc-thc.com
ganjafarmer.com.pl
sklep z nasionami marihuany
grower.com.pl www.growbox.pl seedstockers.com

Kannabidiol może zapobiegać rozwojowi raka piersi i jego przerzutom


Vito

Recommended Posts

1-CBD-Cancer-600x266.jpg

 

Gdy agresywny rak piersi zaczyna siać spustoszenie i przerzuca się na otaczające tkanki, prawdopodobieństwo przeżycia i rehabilitacji osoby chorej jest nikłe. Bardzo niewiele wiadomo na temat złożonych procesów genetycznych zachodzących w ostatnich stadiach choroby, ponadto liczba dostępnych obecnie opcji leczenia jest bardzo ograniczona. Kannabidiol może okazać się realną metodą zwalczania raka piersi.
 
Rak piersi to jeden z najpowszechniejszych rodzajów tej choroby, dlatego skuteczne i bezpieczne środki lecznicze są tak bardzo potrzebne. Wykorzystanie w tym celu kannabidiolu (CBD) jest z tego względu bardzo obiecującą możliwością. W ostatnich latach wykonano wiele badań, które potwierdzają skuteczność CBD w hamowaniu powstawania guzów, tzw. karcynogenezy, jednak należy przeprowadzić jeszcze wiele testów i eksperymentów, zanim jasno zdefiniowane zostaną związane z tym mechanizmy molekularne. Dowiedziono natomiast, że zdolność CBD do kontrolowania białka Id1, które jest odpowiedzialne za zapobieganie przedwczesnemu różnicowaniu komórek u zdrowych badanych, jest niezwykle istotna.
 
Niezależne od receptorów działanie kannabidiolu
Od kilku lat wiadomo, że liczba receptorów CB1 i CB2 w podstawowych typach tkanek w przypadku raka piersi jest patologicznie zwiększona. Udowodniono jednak, że mechanizm, dzięki któremu kannabidiol miałby zapobiegać neoplazji (nieograniczonemu rozmnażaniu się nieprawidłowych komórek), jest niezależny od czynności tych receptorów, bez względu na ich liczbę.   W rzeczywistości bezpośrednie działanie kannabidiolu zmniejsza ekspresję białka Id1, co wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów. Jak dotąd to redukcyjne działanie wydaje się być charakterystyczne jedynie dla CBD, jeśli brane pod uwagę są jedynie znane (nietoksyczne) czynniki egzogenne. Przed dokonaniem tego odkrycia badanie mające na celu zmniejszenie aktywności białka Id1 wiązało się z zastosowaniem terapii z użyciem genu antysensownego, która była niezdatna do użytku w przypadku organizmów żywych. Terapia ta obejmuje skuteczne „wyłączenie” genu ID-1 (kodującego białko Id1) poprzez utworzenie unikatowych nici kwasów nukleinowych, które wiążą się z informacyjnym RNA (zawierającym pasmo sensowe) tego genu. Nawet wyniki badań in vitro jak dotąd okazały się nieistotne. Molekuła CBD natomiast wydaje się działać jak naturalny antysens – odkrycie to wywołało drobną falę ekscytacji na morzu badań onkologicznych.  Białka Id (inhibitory wiązania DNA) są najważniejszymi regulatorami mitozy komórek macierzystych, a nadekspresja tych białek w głównym miejscu występowania guza jest związana ze zwiększonym namnażaniem się zmutowanych komórek. Od ponad dekady białko Id1 jest powszechnie znanym elementem aktywnym w neoplazji raka piersi: wchodzi w interakcję z DNA komórkowym, zapobiegając jego wiązaniu się z białkami wiążącymi DNA, które mają zdolność do naprawy, replikacji oraz modyfikacji struktury DNA, co jest niezbędne przy prawidłowym różnicowaniu komórek. Uważa się również, że nadekspresja białek Id1 zmniejsza zdolność zdrowych komórek nabłonka sutka do różnicowania się w ważne komórki potomne w prawidłowym procesie naprawy i regeneracji komórek, a ponadto może doprowadzić do nieprawidłowego namnażania oraz ataku na otaczające tkanki, nawet w przypadku komórek nienowotworowych.
 
Poprzednie badania konsekwentnie wykazują efekty działania kannabidiolu w przypadku raka piersi
2-CBD-Cancer-250x186.jpg
 
W badaniu z 2006 roku różne typy ludzkich komórek raka piersi (w tym również linia najbardziej agresywnych komórek MDA-MB231) zostały poddane leczeniu in vitro pięcioma naturalnymi związkami kannabinoidów roślinnych – kannabidiolem, kannabigerolem, kannabichromenem, kwasem kanabidiolowym oraz kwasem THC. Kannabidiol okazał się najbardziej skutecznym inhibitorem namnażania komórek nowotworowych, przynoszącym pożądane rezultaty nawet przy niskim stężeniu molekularnym. Dodatkowo, ludzkie komórki raka piersi zostały wstrzyknięte myszom w celu sprowokowania rozwoju guzów po ksenotransplantacji (przeszczepieniu tkanki między osobnikami różnych gatunków) in vivo. Po wstrzyknięciu dootrzewnowym CBD okazał się substancją najbardziej skuteczną w hamowaniu rozwoju guza. Wykazano również, że nie ma on istotnego wpływu na zdrowe komórki z normalną ekspresją białka Id1. Ponadto CBD nie jest jedynie środkiem przynoszącym pozytywne rezultaty w przeciwdziałaniu nowotworzeniu – jest również cytotoksyną bezpośrednio atakującą i niszczącą różne rodzaje komórek nowotworowych po podaniu in vitro, chociaż in vivo wyniki badań mogą różnić się, gdyż działanie CBD jest zależne od receptorów. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu ustalenia dokładnej natury złożonej wzajemnej zależności między CBD a programowaną śmiercią komórki (PCD).
 
W jaki sposób kannabidiol może niszczyć komórki raka piersi?
Badanie z 2011 roku potwierdziło, że poprzez interakcję z białkiem beclin-1, kannabidiol może faktycznie powodować apoptozę (całkowite samozniszczenie) różnych linii komórek rakowych, a nie jedynie hamować mitozę. Wiadomo także, że białko beclin-1 odgrywa kluczową rolę w autofagii, czyli komórkowej samodegradacji komponentów, które nie są niezbędne, co może prowadzić do PCD. Udowodniono, że CBD może wywoływać zarówno autofagię, jak i apoptozę komórek ludzkich glejaków (guzów mózgu lub kręgosłupa), a także komórek białaczkowych i tych występujących w innych formach raka.   Odkrycie tego złożonego wpływu na właśnie te procesy śmierci komórek (są to dwa typy PCD mające związek z rakiem piersi) jest niezwykle istotne. W przeszłości uznawano, że działanie kannabinoidów jest zależne od receptorów CB1 i CB2 oraz receptorów waniloidowych (które reagują na ciepło i kwasy generowane przez związki organiczne, takie jak kapsaicyna, aktywny komponent znajdujący się w papryce chilli). Mimo iż interakcja między receptorami waniloidowymi i receptorami układu endokannabinoidowego oraz kannabidiolem prowadzi do ograniczenia namnażania komórek, powinowactwo między CBD a tymi receptorami jest stosunkowo niskie – chociaż obecnie uznaje się, że ważne interakcje zachodzą nawet przy względnie niskich stężeniach molekularnych. Jednak z powodu niskiego dostrzegalnego powinowactwa badania dotyczące CBD skupiają się głównie na bardziej istotnych działaniach związanych z brakiem zależności od receptorów.  Kannabidiol wpływa na apoptozę poprzez wejście w interakcję z kluczowymi białkami znajdującymi się w komórce nowotworowej, powodując zmniejszenie potencjału elektrycznego zewnętrznej błony mitochondrialnej i zakłócając przenikanie do wnętrza komórki pewnych molekuł kluczowych w procesie metabolizmu – zasadniczo skutkuje to zniszczeniem ściany komórki i jej „śmiercią głodową”. Prowadzi to do radykalnej utraty energii komórkowej, aktywującej apoptozę, czyli proces samozniszczenia, do którego dochodzi samoczynnie w pozbawionych energii komórkach. CBD ma wyraźny wpływ na ten proces w przypadku komórek raka piersi, jednocześnie nie oddziałując w istotny sposób na zdrową tkankę otaczającą, co sprawia, że perspektywa przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań jest naprawdę warta uwagi. Mimo iż badania te nie zostały odtworzone z udziałem ludzi, uzyskane jak dotąd pozytywne wyniki stanowią dostateczne uzasadnienie dla dalszych testów oraz sugerują, że może to być lek na jedną z najbardziej wyniszczających chorób znanych ludzkości.
 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+