Jump to content
thc-thc.com

sklep z nasionami marihuany
grower.com.pl www.growbox.pl seedstockers.com

Zestawienie oświetlenia na podstawie pomiaru PPF miernikiem Apogee Quantum Flux


lgorek

Recommended Posts

Niestety sporo zdjęć wygasło, postaramy się jak najszybciej je przywrócić

 

 

WSTĘP
Wybierając oświetlenie dla roślin, należy nie tylko zwracać uwagę na jakość światła ale w większym stopniu na jego energie. Niestety lumeny dalej „królują” jako główny wskaźnik mocy lampy, pomimo wszystkich osiągnięć technologicznych w oświetleniu, które sprawiają że zasada ta jest niepraktyczna i nie oddaje w pełni zapotrzebowania roślin.

Postaram się przybliżyć jakie błędy popełniamy przy doborze oświetlenia dla roślin, oraz jak się ustrzec przed nimi.


LUX
Oko przystosowane do światła dziennego ma największą czułość dla fali o długości ok. 555nm, zaś oko przystosowane do ciemności dla fali ok. 507nm. Adaptacja wzroku w zależności od oświetlenia następuje po jakimś czasie, dlatego podczas gwałtownej zmiany oświetlenia z dużego na słabe widzimy gorzej, i na odwrót – wejście z ciemności do oświetlonego pomieszczenia powoduje chwilowe „oślepienie”. Jednak podczas pomiarów oświetlenia wymaga się, aby charakterystyka przyrządu odpowiadała oku zaadaptowanemu do jasności. Krzywą widmową odpowiadającą takiej czułości nazywamy krzywą fotopową V?, jest ona przydatna do wyliczania wielkości fotometrycznych.
Barwa światła jest kolejnym czynnikiem, który ma istotny wpływ na samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniu. Najoptymalniejsze oświetlenie to takie, którego skład widmowy jest najbardziej zbliżony do światła dziennego. Źródła światła dzieli się wg temperatury barwowej na światło ciepłe, białe oraz chłodne. Zaleca się, aby przy mniejszych natężeniach oświetlenia (do 300-500 lx) stosować źródła światła o barwie ciepłej. Temperaturę barwową można określić na podstawie wskaźnika oddawania barw (Ra), który odzwierciedla różnicę barw przedmiotu oświetlonego światłem naturalnym oraz badanym. Źródła o względnie dużym współczynniku Ra to np. zwykłe żarówki. W większości pomieszczeń produkcyjnych można stosować świetlówki o wskaźniku powyżej 70. Źródła o wskaźniku poniżej 70 (lampy rtęciowe, sodowe) stosuje się wszędzie tam, gdzie rozróżnianie barw ma drugorzędne znaczenie (oświetlenie korytarzy, magazynów itp.).
Pomiary powinny być wykonywane w płaszczyźnie zadania (np. powierzchnia biurka), umieszczając czujnik bezpośrednio na płaszczyźnie pod kątem, pod jakim jest ona umieszczona. Jeśli jako źródła światła zastosowane są lampy wyładowcze, powinny być włączone przynajmniej pół godziny przed pomiarem. Lampy wyładowcze nie mogą być nowe, powinny pracować co najmniej 100 godzin przed pomiarami (dla żarówek i oświetlenia halogenowego jest to tylko godzina, zaś pomiary można wykonywać od razu po załączeniu oświetlenia).
Na podstawie pomiarów można wyliczyć równomierność oświetlenia dla danego miejsca (płaszczyzny roboczej, ciągu komunikacyjnego). Dla pomiaru oświetlenia wnętrz światłem dziennym należy przeprowadzić pomiary, które pozwolą określić współczynnik światła dziennego. W tym celu, posługując się dwoma luksomierzami, wykonujemy pomiary jednocześnie na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń oświetlonych przez okna lub świetliki. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń do pomiarów natężenia oświetlenia, od bardzo prostych do takich, które posiadają dużo więcej możliwości niż jest to wymagane.

Poniżej zakres widma w jakiej pracuje prawie każdy luksomierz
post-2-0-45629200-1400096380_thumb.png


LUMEN
Lumen jest to strumień świetlny wysyłany w kącie bryłowym 1 sr przez punktowe źródło światła o światłości 1 cd. Jednostka promienności lumen na metr kwadratowy (lm/m²) jest promiennością powierzchni wysyłającej równomiernie strumień promieniowania tak, że każdy 1 m² wysyła strumień świetlny równy 1 lm.
Wylicza się go na podstawie wyniku z luksomierza:
1 lx = 1 lm/m2
czyli
1lm = 1 lx * m2

Wzór wyjściowy ΦV(lm) = Ev(lx) × A(m2)NATĘŻENIE ŚWIATŁA DLA ROŚLIN
W sprzyjających warunkach rośliny mogą zużytkować w procesie fotosyntezy około 5% energii docierającego do liści światła. Ze względu na zakres absorpcji poszczególnych długości fali przez barwniki fotosyntetyczne na wydajność fotosyntezy wpływa jedynie natężenie światła w zakresie 400-700 nm. Natężenie światła biorącego udział w fotosyntezie określa się najczęściej jako gęstość przepływu fotonów fotosyntetycznych (PPFD – (ang.) photosynthetic photon flux density) wyrażaną w µmol (fotonów z zakresu 400-700 nm) m2 s1. Przy pełnym nasłonecznieniu PPFD przekracza 1500 µmol m2 s1. Zależność fotosyntezy od natężenia światła obrazuje tak zwana krzywa świetlna. W przypadku braku oświetlania rośliny wydzielają CO2 produkowany podczas oddychania komórkowego. Przy natężeniach światła bardzo niskich proces wydzielanie CO2 w oddychaniu komórkowym przeważą nad fotosyntetycznym wiązaniem CO2 i roślina nadal wydziela dwutlenek węgla. Przy pewnym natężeniu światła specyficznym dla gatunku rośliny i panujących warunków (np. temperatury) dochodzi do zrównania pobierania CO2 w procesie fotosyntezy i wydzielania CO2 w procesie oddychania komórkowego, punkt ten nazywany jest świetlnym punktem kompensacyjnym. Przy natężeniu światła powyżej świetlnego punktu kompensacyjnego następuje dalszy wzrost natężenia fotosyntezy. Przy pewnym natężeniu światła, charakterystycznym dla każdej z roślin, dochodzi do wysycenia procesu fotosyntezy. Punkt ten nazywa się świetlnym punktem wysycenia. Również u roślin określanych jako światłolubne (heliofity) świetlny punkt wysycenia jest wyższy niż dla roślin określane jako cieniolubne (skiofity) lub cienioznośne. Długie działanie wysokiego natężenie światła prowadzi do uszkodzenia aparatu fotosyntetycznego i obniżenia wiązania CO2 przez roślinę. Zjawisko hamowania fotosyntezy przez wysokie natężenie światła nosi nazwę fotoinhibicji i jest głównie efektem uszkodzenia fotoukładu II.


PAR
Promieniowanie fotosyntetycznie czynne (ang. Photosynthetically active radiation, PAR, PhAR) – promieniowanie słoneczne, które może być zabsorbowane przez barwniki fotosyntetyczne na potrzeby fotosyntezy. Zakres długości fali światła fotosyntetycznie czynnego zbliżony jest do zakresu światła widzialnego i wynosi od ok. 400 do ok. 800 nm. Najczęściej przyjmuje się zakres 380–710 nm. W rzeczywistości jest to pewne uproszczenie, gdyż o ile większość fotoautotrofów wykorzystuje głównie światło słoneczne wychwytywane przez chlorofil a, o tyle niektóre organizmy wykorzystują energię światła spoza zakresu PAR, dzięki pozostałym barwnikom fotosyntetycznym.
Znaczna część promieniowania słonecznego jest pochłaniana lub odbijana przez ziemską atmosferę. Ultrafiolet pochłaniany jest w dużej mierze przez ozon (ozonosfera), podczerwień przez gazy cieplarniane (metan, podtlenek azotu, dwutlenek węgla, para wodna). W związku z tym, atmosfera ziemska jest przezroczysta głównie dla światła widzialnego. W docierającym do powierzchni Ziemi świetle słonecznym, promieniowanie czynne fotosyntetycznie stanowi od 43,5% w dni pochmurne do 53% w dni słoneczne. Ilość ta zależy od kąta padania światła, zachmurzenia, zapylenia itp.

Na poniższych wykresach widać że PAR ma wartości maksymalne w całkiem innych miejscach jak ludzkie oko a tym samym miernik LUX.Do poprawnego odczytu PPFD służą specjalne mierniki, które są dość kosztowne (najtańsze zaczynają się od 400$). Jednak wynik z takiego urządzenia wraz z widmem spektralnym danego oświetlenia daje nam prawdziwe odzwierciedlenie jaka energia będzie docierała do rośliny. Poniżej zdjęcia mojego miernika MQ-200 od Apogee Instruments, który zakupiłem w usa, dodatkowo do niego posiadam kabel dzięki któremu mogę przesyłać wyniki do komputera.PODSUMOWANIE
Na koniec możemy zrobić małe podsumowanie, które praktycznie samo się nasuwa. Rośliny wykorzystują do fotosyntezy światło barwy niebieskie i czerwonej oraz inne w znikomych ilościach. Natomiast luksomierz mierzy światło w przewadze barwy zielonej i żółtej, którego rośliny praktycznie nie wykorzystują. Dlatego należy korygować ten fakt gdy korzystamy z takich mierników. Lepszym rozwiązaniem było by wykorzystanie miernika PPF jednak jest on bardzo kosztowny. Dodatkowo dawniej nie było możliwości dobierania spektrum pod własne potrzeby, dziś wraz z pojawieniem się LED możemy sami dobierać spektrum tak jak tego chcemy, przez co efektywniej wykorzystujemy energie elektryczną, która nie jest marnowana na barwę światła którego rośliny nie wykorzystają.

Lumeny połączone z wykresem spektrum danej lampy mogą dać również wystarczające wyniki (w uprawie amatorskiej), jednak należy zwrócić uwagę że PAR i LUX nie nachodzą na siebie i należy o tym pamiętać. Jednak kiedy będziemy mieć wykres widma i jaką ilość lumenów (lux) daje lampa możemy w przyblizeniu obliczyć jakie będą wartości dla barwy czwerwonej i niebieskiej.

Należy również pamiętać że lampy nie są sobie równe, każda lampa jest inna, przelicznik 50 000lm na 1m2, sprawdzi się w jednym przypadku a już w innym nie, inne wyniki uzyskamy gdy zastosujemy HPS, CFL a jeszcze inne gdy LED. Tak samo lampa 400W na 1m2 będzie odpowiednia przy odpowiedniej wysokości. Ostatnio pojawiło się też dużo błędnych informacji na temat led. Gdzie z góry określają na jaką powierzchnię można dać taki panel. Jest to błędne założenie ponieważ powierzchnia to jedno a wysokość to drugie. Jedna osoba będzie miała boxa 50x50x50cm i zastosuje 70W, a druga 50x50x100cm i też 70W bo tyle wychodzi z kalkulatora ale ten nie uwzględnia wysokości co jest bardzo ważnym czynnikiem w doborze oświetlenia. Ponieważ natężenie światłą maleje z kwadratem odległości. Dlatego z uwagi iż posiadam miernik PPF będę w miarę możliwości sprawdzał różnego rodzaju oświetlenie i podawał wartości jakie uzyskałem.

Przy wykonywaniu badań polowych mogę powiedzieć, że w bardzo słoneczny dzień słońce daje 2000umol energii a czasami nawet minimalnie więcej. Dla pomidora wysycenie aparatu fotosyntezy następuje przy około 500umol.

Poniżej zamieszczam badania różnych uczelni na temat oświetlania roślin, gdzie wykres przedstawia natężenie światłą a pobieraniem CO2, oraz natężenie światła oraz wydzielaniem O2.
post-2-0-90620100-1400096378_thumb.gif

post-2-0-68645800-1400096385_thumb.gif

post-2-0-04344000-1400096375_thumb.png

Z powyższych obrazków wynika że fotosynteza nie będzie przebiegać bez dostępu światłą, jednak wraz ze wzrostem natężenia do około 100umol roślina zacznie pobierać około 3 umol CO2, przy 300umol wartość ta będzie już dwukrotnie wyższa. Przy około 500 umol następuje wyhamowanie fotosyntezy i wzrost nie jest tak dynamiczny jak na samym początku. Wzrost intensywności fotosyntezy miedzy 500 umol a 1500umol to 15%, między 900umol a 1500umol jest to tylko 2%. Jak widać światło powyżej 1000umol jest już jego marnowaniem bez zapewnienia roślinie odpowiednich warunków, a tym bardziej Prawa minimum Liebiga.
Najlepszym wyjściem będzie dobrać światło tak aby było między 400-900 umol gdy chcemy aby aparat fotosyntetyczny pracował w pełnym wysyceniu, poniżej tej wartości będzie fotosynteza zachodziła ale stosunkowo wolniej, tak samo tyczy się sprawa powyżej.


POMIARY WŁASNE
Za małą opłatą możliwe będzie wykonanie takich pomiarów dla boxa o konkretnych wymiarach i konkretnym oświetleniu. Jednak do tego celu muszę uzbierać trochę gotówki aby stworzyć regulowanego boxa o wymiarach maksymalnych 100x100x120cm, gdzie wykonane były by dwa pomiary. Pierwszy na pełnej powierzchni 1m2 , drugi pod konkretny wymiar. Pomiar wynonywany na różnych równych wysokościach. Dodatkowo czekam na zwykły luksomierz, będę mógł wtedy podać wyniki w umol oraz lux dla danego boxa. Po wykonaniu większej ilości pomiarów będzie można spróbować wyliczyć amatorski przelicznik lux->umol, jednak aby tego dokonać pasuje mieć przynajmniej po kilka (kilkanaście) różnych pomiarów konkretnego typu oświetlenia.

Wykonanie pomiaru na zlecenie.
 


- wysyłasz sprzęt pocztą polską, robie wyniki i odsyłam z powrotem.
- wpłacasz pieniądze ja kupuje sprzęt robie badania i wysyłam go do ciebie
- oraz wplacasz pieniądze, kupuje sprzęt robie badania, ale zostaje on już u mnie, przez co mogę robić więcej badań

Nie chce zarabiać na pomiarach i opłaty nie będą duże, chce tylko aby wróciły się drobne wydatki poniesione wcześniej lub później na ten cel. W posiadaniu mam statecznik 70W, 100W, 150W, żarówkę posiadam tylko do tej pierwszej.

Wszystkie linki do badań będą w głównym poście, w miarę możliwości będę aktualizował je.

Myślę aby stworzyć na trawka.org pierwsze na świecie zestawienie oświetlenia dla roślin przy użyciu prefesionalnego miernika PAR i pomocy społeczności tego forum.
 
Poniżej grafika przedstawiająca różne rodzaje oświetlenia w jednakowych jednostkach :)

zestawienia

 

 

Pozdrawiam lgorek
 

OSRAM NAV (SON-T) 70W

Box 180x300x580mm

Pomiary wykonane na 475, 385, 295, 220, 135, 55mm od lampy w 5 różnych miejscach. Lampa była wcześniej używana około 1500 godzin, dodatkowo przed pomiarem włączona na około 15min w celu rozgrzania się. Przy wykonywaniu pomiaru było czuć ciepło jakie emanuje ten typ oświetlenia. Z uwagi że nie mam odbłyśnika górna pokrywa była wyłożona folią odbijającym światło. Poniżej kilka zdjęć z pomiaru, który następował po zamknięciu boxa.

 

WYNIKI

 

POLUX 2700K 55W

Box 180x300x580mm


Pomiary wykonane na 475, 385, 295, 220, 135, 55mm od lampy w 5 różnych miejscach. Lampa była wcześniej używana około 500 godzin, dodatkowo przed pomiarem włączona na około 15min w celu rozgrzania się. Z uwagi że nie mam odbłyśnika górna pokrywa była wyłożona folią odbijającym światło. Dodatkowo aby zmieścić świetlówkę w boxie została umocowana po ukosie. Poniżej kilka zdjęć z pomiaru, który następował po zamknięciu boxa.

 

Link to comment
Share on other sites

Ekstra robota. Dlaczego tu nie ma plusowania.

Sensor kupiłeś sobie na własność? Czy wypożyczony? Jest to wersja sq chyba, czy masz ten waterproof?

Dobrym eksperymentem, byłoby sprawdzenie tego wraz z roślina w boxie (nie musi to być konopia) na różnych poziomach, aby zobaczyć ile światła dociera przez liście do niższych partii.

Na moje temat musi zostać podwieszony. Piszesz że masz zamiar prowadzić dalsze pomiary, postaram się jak najszybciej coś dostarczyć do testów.

No tak jest, nie ma plusowania a by się czasami przydało, raz jest temat odrazu do wyrzucenia a innym razem coś fajnego.

Sensor mam własny dokładnie jest to model MQ-200 od Apogee Instruments (dodana informacja do głównego posta), całość kosztawała mnie ponad 480$ wraz z kablem i przesyłką. Co do SQ a MQ to pierwsza oznacza SensorQuantum (tylko czujnik) a druga MeterQuantum (miernik z czujnikiem), sam czujnik można kupić i podpiąć pod komputer. Mi to nie jest potrzebne. Wersja na przewodzie jest wystarczająca. Dodatkowo mogę robić automatyczne logi i pobierać próbki tak aby nie musiał zapisywać a następnie wrzucić dane na kompa poprzez kabel usb.

Co do rośliny w boxie i strat poprzez liście to o tym samym myślalem, może zrobie jakis taki przykład zobacze co z tego wyjdzie.

Dodatkowo przypominam sobie fakty które dodaje do głównego postu, tak aby w przyszłości stworzyć cały jednolity tekst jako główne źródło informacji na temat natężenia światła.

 

PANEL LED 10W własnej konstrukcji

Box 180x300x580mm

Pomiary wykonane na 555, 490, 405, 320, 245, 155, 100mm od diody w 5 różnych miejscach. Panel 165x165mm jest mojej konstukcji (jest to prototyp), badam obecnie ile powinnien mieć wat panel na daną powierzchnie. Dodatkowo jest porównanie gdzie są soczewki które bardziej skupiają wiązkę światła oraz bez niej. Jest to pomiar najsłabszej wersji panela do końca tygodnia postaram się zrobić pomiary panela o mocy około 14W oraz 18W też o wymiarach 165x165mm. Dodatkowo na wysokości 150mm od panelu zrobiłem pomiar co 1cm na długości w 5 rzędach. Co daje nam rozkład natężenie światła na całej powierzchni. Można dzięki temu wyciągnąć wnioski czy należy stosować soczewki czy może lepiej nie. Dotarł do mnie Cyfrowy Miernik Oświetlenia, dodatkowo pomiary dokonałem też za jego pomocą aby wskazać jakie są wyniki. Poniżej kilka zdjęć z pomiaru, który następował po zamknięciu boxa.

 

WYNIKI

BEZ SOCZEWEK - średnio 294 umol

 

SOCZEWKI SKUPIAJĄCE - średnio 367 umol

 

MOJE WNIOSKI

Jak można zauważyć panel 10W bez soczewek daje nie dużo mniej światła od Polux 55W 2700K, a jest to przecież 5 krotnie mniejsza moc. Jednak w przypadku gdy zastosowane są soczewki można powiedzieć że dają one tyle samo jak nie więcej światła dla roślin jak w/w Polux 55W. Panel też ten nie był robiony do tego boxa, ponieważ soczewki kierują światło w dół, co wpływa na to że nie odbija się ono blisko panela od ścian jednak w niższych sekcjach jest ono wyraźnie mocniejsze od tych gdzie nie ma soczewek. Dodatkowo panel się nie grzeje jak Polux zajmuje zdecydowanie mniej powierzchni boxa. Są to moje spostrzeżenia, wasze mogą być inne dlatego musicie je sami wyciągnąć z wyżej wykonanych pomiarów.

PANEL LED 14W własnej konstrukcji

Box 180x300x580mm

Pomiary wykonane na 555, 490, 405, 320, 245, 155, 100mm od diody w 5 różnych miejscach. Panel 165x165mm jest mojej konstukcji jak powyżej tylko że ma 13 LED zamiast 9. Porównanie są soczewki które bardziej skupiają wiązkę światła oraz bez nich. Dodatkowo na wysokości 150mm od panelu zrobiłem pomiar co 2 cm na długości w 5 rzędach. Co daje nam rozkład natężenie światła na całej powierzchni. Można dzięki temu wyciągnąć wnioski czy należy stosować soczewki czy może lepiej nie.

Poniżej kilka zdjęć z pomiaru, który następował po zamknięciu boxa.

 

WYNIKI

BEZ SOCZEWEK - średnio 432 umol

SOCZEWKI SKUPIAJĄCE - średnio 653 umol

 

MOJE WNIOSKI

Przy zastosowaniu soczewek Panel 14W może rywalizować z Polux 55W 2700K, a jest to przecież 4 krotnie mniej prądu. W porównując 10W i 14W panel można zauważyć że dodatkowe 4 diody dają spory przyrost światłą. Możemy jak zmienia się natężenie światłą w odległości 150mm dla soczewek 653umol i bez nich 432umol dla porównania Polux 55W ma średnio około 350umol . Są to moje spostrzeżenia, wasze mogą być inne dlatego musicie je sami wyciągnąć z wyżej wykonanych pomiarów.

Udało mi się zbudować box który posłużyć może zarówno dla papryczek oraz pomiarów natężenie światła. Pomiary wykonywałem w odstępach 5cm od siebie na powierzchni 40x60 jaką ma box jest ich 77. Przez co bardzo ładnie pokazuje rozkład światła w całym boxie.

 

Pepper Box

pepper Box (1)

pepper Box (2)

pepper Box (3)

pepper Box (4)

pepper Box (5)

pepper Box (6)

Kolor zielony przedstawia natężenie które jest odpowiednie, czyli takie w sam raz, powyżej zielonego jest jeszcze lepiej :) Pomiary wykonane na 4 wysokościach 25, 50, 75, 100cm od lampy :) Dodam jeszcze że mój panel ma 25W oraz wymiary 20x30cm gdzie box w jakim były wykonane pomiary to 40x60cm :)

 

Bez soczewek

B25

B50

B75

b100

Z soczewkami

S25

S50

S75

s100

Wnioski

Wniosków nie będę teraz prezentował, każdemu daję wolną rękę na interpretację moich badań. Jeżeli ktoś będzie chciał się coś więcej dowiedzieć niech pisze na PW. Jednak nie zdradzę wszystkiego bo jest to dość kosztowna wiedza :P.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
  • 4 weeks later...

PANEL LED 30W własnej konstrukcji

 

pepper Box (6)

LED 30W 25

LED 30W 50

LED 30W 75

LED 30W 100

 

Średnie natężenie na powierzchni boxa czyli 0,24m2.

25cm  - 250 umol

50cm - 220umol

75cm - 185umol

100cm - 160umol

 

Natężenie w LUX na samym środku danej powierzchni:

25cm - 36 000 lux 

50cm - 19 000 lux 

75cm  - 11 000 lux

100cm - 8 000 lux

 

Badania zostały przeprowadzone w Pepper Box przy użyciu jednolitej skali dla HPS i LED. Wysycenie aparatu fotosyntetycznego następuje przy natężeniu około 400-600umol czyli wyniki powyżej tej wartości to już naddatek i zwiększa przyrost masy rośliny, wartości zielone oraz powyżej są bardzo dobre.

 

 

 

 

 

 

HPS OSRAM NAV-T 100W

 

Hps 2

Hps 1

100w

 

 

HPS 100W 25

HPS 100W 50

HPS 100W 75

HPS 100W 100

 

 

Badania zostały przeprowadzone w Pepper Box 60 x 40 x 100cm, w odległościach 25, 50, 75, 100cm od lampy.

 

 

Średnie natężenie na powierzchni boxa czyli 0,24m2.

25cm  - 480umol

50cm - 320umol

75cm - 220umol

100cm - 150umol

 

 

Natężenie w LUX na samym środku danej powierzchni:

25cm - 40 000 lux 

50cm - 19 500 lux 

75cm  - 12 500 lux

100cm - 8 500 lux

 

 

Wysycenie aparatu fotosyntetycznego następuje przy natężeniu około 400-600umol czyli wyniki powyżej tej wartości to już naddatek i zwiększa przyrost masy rośliny, wartości zielone oraz powyżej są bardzo dobre. Jednak wartości ciemno niebieski  też nie są o dużo gorsze. Jak widać panel LED 30W spokojnie może rywalizować z  lampą HPS 100W. Jednak gdybyśmy zdecydowali się na panel 50W to mamy już bardzo dobre warunki

:)

 

 

 

HPS OSRAM NAV-T 150W

 

Hps 2

Hps 1

150w

 

HPS 150W 25

HPS 150W 50

HPS 150W 75

HPS 150W 100

 

 

 

Badania zostały przeprowadzone w Pepper Box 60 x 40 x 100cm, w odległościach 25, 50, 75, 100cm od lampy.

 

Średnie natężenie na powierzchni boxa czyli 0,24m2.

25cm  - 680umol

50cm - 440umol

75cm - 315umol

100cm - 215umol

 

 

Natężenie w LUX na samym środku danej powierzchni:

25cm - 58 000 lux 

50cm - 29 500 lux 

75cm  - 17 500 lux

100cm - 12 500 lux

 

Wysycenie aparatu fotosyntetycznego następuje przy natężeniu około 400-600umol czyli wyniki powyżej tej wartości to już naddatek i zwiększa przyrost masy rośliny, wartości zielone oraz powyżej są bardzo dobre. Jednak wartości ciemno niebieski też nie są o dużo gorsze.

 

Jak widać panel LED 30W nie jest zbyt mocny aby rywalizować z  lampą HPS 150W.  Jednak gdyby zastosować 80-100W panel LED możemy wnioskować że mamy lampę o 1/3 słabszą a dającą tyle samo światła odbieranego przez rośliny 

:)

HPS OSRAM NAV-T 100W podłączony do statecznika 150W

Po sprawdzeniu lampy 150W, podłączyłem 100W, a że mam statecznik elektroniczny podwójny 100W i 150W, zapomniałem go przepiąć na 100W. I byłem w nie małym szoku jak lampa 100W pobierała 150W oraz dawała dużo więcej światła niż typowa 150W. Nie wiem ile taka lampa pochodzi, jednak jak ktoś ma możliwość sprawdzenia to niech przetestuje taką konfigurację, mogę dodać że lampa kosztuje około 30zł a daje dużo więcej światła niż typowa 150W. Po rozgrzaniu lampy mogę powiedzieć że świeci takim bardziej białym światłem niż żółtym, rośliny wyglądają bardzo naturalnie jak przy świetle słonecznym.

 

Hps 2

Hps 1

100w

 

HPS 100W(150) 25

HPS 100W(150) 50

HPS 100W(150) 75

HPS 100W(150) 100

 

 

Badania zostały przeprowadzone w Pepper Box 60 x 40 x 100cm, w odległościach 25, 50, 75, 100cm od lampy.

 

Średnie natężenie na powierzchni boxa czyli 0,24m2.

25cm  - 785umol

50cm - 520umol

75cm - 360umol

100cm - 240umol

 

 

Natężenie w LUX na samym środku danej powierzchni:

25cm - 62 000 lux 

50cm - 30 000 lux 

75cm  - 18 500 lux

100cm - 13 500 lux

 

Wysycenie aparatu fotosyntetycznego następuje przy natężeniu około 400-600umol czyli wyniki powyżej tej wartości to już naddatek i zwiększa przyrost masy rośliny, wartości zielone oraz powyżej są bardzo dobre. Jednak wartości ciemno niebieski  też nie są o dużo gorsze. 

 

HPS OSRAM NAV-T 70W

 

70w1

70w

70W Vs 100W

statecznik   70W

 

70W 25

70W 50

70W 75

70W 100

 

 

Badania zostały przeprowadzone w Pepper Box 60 x 40 x 100cm, w odległościach 25, 50, 75, 100cm od lampy.

 

Średnie natężenie na powierzchni boxa czyli 0,24m2.

25cm  - 310umol

50cm - 200umol

75cm - 135umol

100cm - 90umol

 

Natężenie w LUX na samym środku danej powierzchni:

25cm - 23 000 lux 

50cm - 11 500 lux 

75cm  - 6 400 lux

100cm - 4 250 lux

 

Wysycenie aparatu fotosyntetycznego następuje przy natężeniu około 400-600umol czyli wyniki powyżej tej wartości to już naddatek i zwiększa przyrost masy rośliny, wartości zielone oraz powyżej są bardzo dobre. Jednak wartości ciemno niebieski  też nie są o dużo gorsze. 

 

Dodatkowo dla porównania przedstawiona jest żarówka 70W z mocowaniem E27 oraz 100W z mocowianiem E40.

 

HPS OSRAM NAV-T 70W podłączony do statecznika 100W

Do statecznika 150W została podłączona lampa 70W, wyniki mogą dziwić, ponieważ z dużo mniejszej lampy uzyskujemy wyniki prawie takie sam jak z dużo większej 100W. Nie wiem jak byłoby z żywotnością takiej lampy ale pokazuje tutaj że jest taka możliwość i nic nie wybuchło

:)

 

70w1

70w

statecznik   100 150W

 

100W(70) 25

100W(70) 50

100W(70) 70

100W(70) 100

 

Badania zostały przeprowadzone w Pepper Box 60 x 40 x 100cm, w odległościach 25, 50, 75, 100cm od lampy.

 

Średnie natężenie na powierzchni boxa czyli 0,24m2.

25cm  - 480umol

50cm - 315umol

75cm - 215umol

100cm - 150umol

 

Natężenie w LUX na samym środku danej powierzchni:

25cm - 35 000 lux 

50cm - 17 500 lux 

75cm  - 10 500 lux

100cm - 7 500 lux

 

Wysycenie aparatu fotosyntetycznego następuje przy natężeniu około 400-600umol czyli wyniki powyżej tej wartości to już naddatek i zwiększa przyrost masy rośliny, wartości zielone oraz powyżej są bardzo dobre. Jednak wartości ciemno niebieski  też nie są o dużo gorsze. 

 

Link to comment
Share on other sites

CFL POLUX 55W 2700K

 

55w 2700k (1)

55w 2700k (2)

 

55w2700k 25

55W2700k 50

55W2700k 75

55w2700k 100

 

 

Badania zostały przeprowadzone w Pepper Box 60 x 40 x 100cm, w odległościach 25, 50, 75, 100cm od lampy.

 

Średnie natężenie na powierzchni boxa czyli 0,24m2.

25cm  - 115umol

50cm - 70umol

75cm - 45umol

100cm - 30umol

 

Natężenie w LUX na samym środku danej powierzchni:

25cm - 8 500 lux 

50cm - 4 200 lux 

75cm  - 2 700 lux

100cm - 1 900 lux

 

Wysycenie aparatu fotosyntetycznego następuje przy natężeniu około 400-600umol czyli wyniki powyżej tej wartości to już naddatek i zwiększa przyrost masy rośliny, wartości zielone oraz powyżej są bardzo dobre. Jednak wartości ciemno niebieski  też nie są o dużo gorsze. 

 

Jak widać na wykresach nawet przy 25cm od lampy wyniki są bardzo słabe, praktycznie wszystkie wyniki poniżej 100umol, mogę dodać że aby mieć porównanie sprawdziłem jakie natężenie jest przy oknie od słońca. Dzisiaj mamy 8 luty 2013 roku dzień pochmurny a wynik był 80umol. Teraz możecie porównać HPS 70W i CFL 55W.

 

CFL POLUX 55W 6400K

 

55w 6400k (1)

55w 6400k (2)

 

55w6400k 25

55w6400k 50

55w6400k 75

55w6400k 100

 

 

Badania zostały przeprowadzone w Pepper Box 60 x 40 x 100cm, w odległościach 25, 50, 75, 100cm od lampy.

 

Średnie natężenie na powierzchni boxa czyli 0,24m2.

25cm  - 105umol

50cm - 70umol

75cm - 45umol

100cm - 30umol

 

Natężenie w LUX na samym środku danej powierzchni:

25cm - 8 500 lux 

50cm - 4 100 lux 

75cm  - 2 700 lux

100cm - 1 900 lux

 

Wysycenie aparatu fotosyntetycznego następuje przy natężeniu około 400-600umol czyli wyniki powyżej tej wartości to już naddatek i zwiększa przyrost masy rośliny, wartości zielone oraz powyżej są bardzo dobre. Jednak wartości ciemno niebieski  też nie są o dużo gorsze. 

 

Jak widać na wykresach nawet przy 25cm od lampy wyniki są bardzo słabe, praktycznie wszystkie wyniki poniżej 100umol, mogę dodać że aby mieć porównanie sprawdziłem jakie natężenie jest przy oknie od słońca. Dzisiaj mamy 8 luty 2013 roku dzień pochmurny a wynik był 80umol. Teraz możecie porównać HPS 70W i CFL 55W.

 

Dodatkowo światła tyle samo daje zarówno 2700K jak i 6400K, jedynie różnią się spektrum.

 

CFL POLUX 55W 2700K & CFL POLUX 55W 6400K

 

110w (1)

110w (2)

 

110w2700k 6400k 25

110w2700k 6400k 50

110w2700k 6400k 75

110w2700k 6400k 100

 

 

Badania zostały przeprowadzone w Pepper Box 60 x 40 x 100cm, w odległościach 25, 50, 75, 100cm od lampy.

 

Średnie natężenie na powierzchni boxa czyli 0,24m2.

25cm  - 195umol

50cm - 130umol

75cm - 90umol

100cm - 70umol

 

Natężenie w LUX na samym środku danej powierzchni:

25cm - 13 000 lux 

50cm - 8 000 lux 

75cm  - 5 500 lux

100cm - 4 000 lux

 

Wysycenie aparatu fotosyntetycznego następuje przy natężeniu około 400-600umol czyli wyniki powyżej tej wartości to już naddatek i zwiększa przyrost masy rośliny, wartości zielone oraz powyżej są bardzo dobre. Jednak wartości ciemno niebieski  też nie są o dużo gorsze. 

 

Jak widać na wykresach nawet przy 25cm od lampy wyniki są słabe, praktycznie wszystkie wyniki poniżej 200umol, mogę dodać że aby mieć porównanie sprawdziłem jakie natężenie jest przy oknie od słońca. Dzisiaj mamy 8 luty 2013 roku dzień pochmurny a wynik był 80umol.

 

Jak widać na zdjęciu zastosowałem dwie świetlówki 2700K i 6400K czyli taki home made dual. Jak widać wyniki nie porywają dlatego jak ktoś chce montować 100W CFL to lepiej dać 70W HPS który da o wiele więcej światła. Jednak jak nie możemy sobie poradzić z temperaturą to polecam w takim przypadku panel LED. 

 

Jeżeli jest ktoś zainteresowany to mogę na zamówienie zrobić taki panel.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Igorek co do tych HPSÓW to lampa 70W z dławikiem od 100W będzie przeciążona. Świecona "na dłuższą metę" ulegnie szybszej awarii z powodu przeciążenia termicznego. Będzie to najprawdopodobniej pęknięcie rurki ceramicznej i rozszczelnienie jarznika. Jeśli nawet wytrzyma, to dość szybko zacznie gasnąć i zapalać cyklicznie bo na lampie będzie tak duże napięcie, że dławik nie będzie w stanie stabilizować wyładowania. Lampa będzie gasnąć i zapalać ponownie po lekkim ostygnięciu itd.

Lampa 100W z dławikiem 70W bedzie z kolei niedociążona. Będzie z pewnością świeciła ale z powodu mniejszego prądu będzie niedociążona termicznie i jej strumień świetlny będzie mniejszy od znamionowego

Takze nie ma sensu podłączanie pod mocniejszy/słabszy układ.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+