Jump to content
thc-thc.com

sklep z nasionami marihuany
grower.com.pl www.growbox.pl seedstockers.com

Pierwsza pomoc w razie niedoborów - Przewodnik informacyjny CANNA


Vito

Recommended Posts

 
PDF w dobrej jakości: Pierwsza pomoc w razie niedoborow.pdf
 
 
 
 
Wapń

 
Co to jest i jakie pełni funkcje?
- ma istotne znaczenie dla procesu wzrostu rośliny.
- pełni funkcję regulacyjną w komórkach i zapewnia roślinie stabilność.
 
 
Jakie objawy świadczą o niedoborze?
- Żółte/brązowe plamy o ostrych brązowych krawędziach.
 
 
Co należy zrobić? 
- podawać wapń w formie płynnych nawozów wapiennych, takich jak  roztwór azotanu wapnia.
 
 
 

 
Kilka słów na temat wapnia

Wapń znajduje się w każdej części rośliny.
Jest on wykorzystywany w trakcie wielu
procesów zachodzących w roślinie, jednakże
najważniejszą rolę odgrywa w procesie
wzrostu. Pełni funkcję regulacyjną w
komórkach i zapewnia roślinie stabilność.
Rośliny mają do dyspozycji dwa systemy
transportujące substancje odżywcze:
ksylem oraz tkankę sitową.
Większość substancji odżywczych
może być transportowana
za pomocą obu
tych systemów, jednakże
w przypadku wapnia
nie ma takiej możliwości.
Ponieważ wapń może
być przenoszony niemal
wyłącznie przez ksylem, jest
to składnik charakteryzujący się
niewielką mobilnością w roślinie.
Dlatego też ważne jest, aby
w otoczeniu korzeni zawsze
znajdowała się wystarczająca
ilość tego pierwiastka,
tak aby był on cały
czas dostępny i mógł być
wchłaniany przez roślinę.
Oznaki niedoboru

Starsze, większe liście rosnące
tuż ponad tymi znajdującymi
się najniżej będą wykazywały
pierwsze objawy niedoborów.
Mogą pojawiać się na nich
żółte/brązowe plamy,
które często mają ostre
i brązowe krawędzie.
Dodatkowo zahamowany
zostaje wzrost rośliny, a w
poważnych przypadkach
jej wierzchołki są mniejsze
niż normalnie i nie zamykają
się.
Dalsze skutki niedoboru

Symptomy często pojawiają się szybko:
w ciągu jednego lub dwóch tygodni
od pojawienia się pierwszych plam na
starszych liściach. Plamy te są początkowo
niewielkie i jasnobrązowe, a ich rozmiar z
czasem znacznie się powiększa.
• Po dwóch tygodniach plamy na
starszych liściach stają się coraz większe i
pojawiają się także na krawędziach liści,
jak w przypadku niedoboru potasu czy
przy objawach spalenia. Plamy mają ostre
brzegi i nie pojawiają się wyłącznie na
brzegach liści. Opóźnienie w rozwoju rośliny
widoczne jest często już po tygodniu.
• Czasami stożki wzrostu mogą się marszczyć,
a wokół owoców mogą pojawiać
się cienkie i małe liście niepokryte
plamami.
• Starsze liście obumierają powoli,
a wokół plam nekrotycznych
mogą pojawiać się żółtawe,
mętne plamy. Im starszy liść,
tym poważniejsze objawy.
Kwitnienie także zostaje zahamowane
i spowolnione.
Owoce pozostają małe.
Przyczyny niedoboru
• Uprawa w podłożu wiążącym
wapń. Nadmierna ilość jonów
amonowych, potasu, magnezu
i/lub sodu w otoczeniu korzeni.
Wchłanianie utrudniają
przede wszystkim jony amonowe,
a w najmniejszym
stopniu sód.
• Problemy z odparowywaniem
spowodowane zbyt
wysoką wartością EC lub za
wysoką bądź za niską wilgotnością
względną.

Rozwiązanie problemu
Jeżeli wartość EC substratu lub
podłoża jest zbyt wysoka,
można zastosować płukanie
przy pomocy czystej
wody lub w razie konieczności
zakwaszonej wody.
• Dodatkową ilość wapnia
można dostarczać za pomocą
pożywki płynnej w formie
płynnych nawozów wapiennych,
takich jak roztwór azotanu wapnia. W
przypadku zbyt kwaśnego podłoża można
użyć mleka wapiennego do podniesienia
poziomu pH. Należy stosować właściwą
ziemię, która nie jest zbyt kwaśna.
Kwaśna ziemia do roślin często nie zawiera
wystarczającej ilości wapnia. Dobrej
jakości podłoża oraz substraty kokosowe
zawierają wapń.
Uwaga: należy ostrożnie stosować nawozy
zawierające chlorki.
 
 
Fosfor
 
Co to jest i jakie funkcje pełni?
odgrywa kluczową rolę zarówno w procesach zachodzących w komórkach, jak i w pełnym przepływie energii w roślinie.
- pełni także funkcję budulca między innymi ścian komórkowych oraz DNA.
 
Jakie objawy świadczą o niedoborze?
- niewielkie rozmiary rośliny oraz występowanie na liściach plam nekrotycznych w kolorze fioletowo/czarnym.
- liście są zdeformowane i wyschnięte.
 
Co należy zrobić?
- dokładnie wymieszać nieorganiczny nawóz fosforowy z podłożem do roślin lub zwiększyć ilość podawanego płynnego nawozu fosforowego w przypadku uprawy hydroponicznej.
 
 

 
 
Kilka słów na temat fosforu

Fosfor odgrywa istotną rolę w przypadku
wszystkich żywych organizmów i jest
ważnym składnikiem odżywczym dla roślin
i zwierząt.
Pełni on kluczową rolę w procesach
spalania zachodzących w komórkach
oraz w pełnym przepływie energii
w roślinie. Jest on także budulcem ścian
komórek, DNA oraz wielu rodzajów
białek i enzymów. W przypadku
młodych roślin obecność fosforu
jest nieodzowna: około
3/4 fosforu zużywanego w
trakcie cyklu życiowego
rośliny jest pobierana w
pierwszym kwartale jej
wegetacji. Największe
stężenie fosforu znajduje się
w częściach rośliny odpowiedzialnych
za jej rozwój: w korzeniach,
w stożkach wzrostu oraz w
tkance przewodzącej.
Oznaki niedoboru

Rośliny pozostają stosunkowo
małe, pojawiają się
fioletowe/czarne plamy
martwicze na liściach,
które z czasem stają się
zniekształcone i wyschnięte.
Dalsze skutki niedoboru

Najpierw roślina zyskuje barwę
ciemnozieloną - pojawia się
inny rodzaj ciemnej zieleni
(niebiesko/zielony) niż w
sytuacji, gdy dochodzi
do niedoboru potasu.
• Zahamowaniu ulega
wzrost rośliny na wysokość
oraz rozwój jej bocznych
pędów.
• Po 2-3 tygodniach na starych i
średnich liściach pojawiają się
ciemnofioletowe/czarne plamy nekrotyczne.
Następuje deformacja liści.
•Plamy rozszerzają się następnie na łodygi
liści. Liście obracają się, mocno zwijają i
obumierają.
• Martwe liście są skręcone i wyschnięte,
zyskują typowy kolor fioletowo-brunatno-
-żółty i wreszcie opadają.
• Roślina kwitnie w pełni, lecz plony, jakie
daje, są minimalne.
Przyczyny niedoboru

W związku z niewielkimi stężeniami, w
jakich fosfor występuje w naturze, powinowactwo
komórek roślinnych do fosforu
pozwala na jego łatwe wchłanianie za
pośrednictwem całego korzenia. Dlatego
też niedobory tego pierwiastka nie występują
bardzo często, za wyjątkiem sytuacji,
gdy:
• podłoże ogrodnicze ma zbyt
wysokie pH (wyższe niż 7). W
takich przypadkach roślina
nie jest w stanie wchłaniać
fosforu, ponieważ powstają
nierozpuszczalne związki
fosforu.
• Podłoże jest zbyt kwaśne
lub zbyt bogate w żelazo i
cynk. Utrudnia to wchłanianie
fosforu. Podłoże jest związane.
Fosfor nie może być wówczas
wchłaniany.
Rozwiązanie problemu

Należy zawsze stosować
fosfor nieorganiczny, gdyż
jest on łatwo przyswajalny.
Należy także zawsze
DOKŁADNIE mieszać nawóz
fosforowy z ziemią do roślin.
• Gdy pH jest zbyt wysokie, należy
zakwasić podłoże poprzez
użycie rozcieńczonego roztworu
kwasu fosforowego.
Należy wybierać produkty,
które posiadają gwarantowaną
zawartość
procentową fosforu na
opakowaniu zamiast
alternatywnych produktów
zawierających fosfor, takich
jak guano lub obornik.
 
Magnez
 
Co to jest i jakie funkcje pełni?
- magnez jest niezbędnym pierwiastkiem dla roślin, ponieważ odgrywa kluczową rolę w procesie fotosyntezy.
- stanowi budulec dla fotosyntezy
 
Jakie objawy świadczą o niedoborze?
- rdzawobrązowe plamy
- mętne, niewyraźne zółte plamki pomiędzy nerwami liści.
 
Co należy zrobić?
- spryskiwać 2% roztworem soli gorzkiej przez 4-5 dni przez okres około tygodnia.
 

 

 
 
Kilka słów na temat magnezu

Magnez jest niezbędnym składnikiem
między innymi dla roślin. Stanowi w nich
budulec chlorofilu (zielone części rośliny)
i dlatego też jest kluczowym elementem
dla procesu fotosyntezy.
Równocześnie
odgrywa on istotną rolę w przepływie
energii. Wraz z wapniem stanowi także
składnik wody użytkowej wpływający
na jej twardość. Nieorganiczne
nawozy magnezowe są
produkowane przy użyciu
tych samych składników
podstawowych, które
wykorzystywane są do
produkcji nawozów potasowych.
Oznaki niedoboru

W przypadku niedoboru
magnezu będzie dochodziło
do zaniku chlorofilu w średnich
liściach znajdujących się pod
kwitnącym wierzchołkiem
rośliny, zaś magnez będzie
transportowany do młodych
części rośliny. Będzie
się to uwidoczniało w postaci
rdzawobrązowych i/
lub niewyraźnych, mętnych
żółtych plam znajdujących
się pomiędzy nerwami liścia.
Niewielki niedobór magnezu nie
ma większego wpływu na kwitnienie
rośliny, jednakże rozwój
kwiatów przyczynia się do
powiększenia niedoboru.
Dalsze skutki niedoboru

• Pierwsze oznaki niedoboru
pojawiają się w
4-6 tygodniu wegetacji.
Na średnich liściach (pod
wierzchołkiem rośliny) powstają
niewielkie, rdzawobrązowe plamy i/
lub mętne, żółte kropki.
• Niedobór nie wpływa na kolor młodych
liści ani na rozwój owoców.
• Z czasem zwiększa się rozmiar i ilość rdzawobrązowych
plam na liściach.
• Objawy obejmują całą roślinę, która
wygląda na chorą. Gdy niedobór staje
się znaczny, młode liście również zostają
zaatakowane a kwitnienie kwiatów zostaje
ograniczone.
Przyczyny niedoboru

Niedobór magnezu może wystąpić z
powodu utrudnienia jego wchłaniania ze
względu na:
• Bardzo mokre, zimne i/lub kwaśne otoczenie
korzeni;
• Dużą ilość potasu, jonów amonowych
i/lub wapnia (na przykład duże stężenia
węglanu wapnia w wodzie pitnej lub
zawierające glinę podłoża do
roślin bogate w wapń) w porównaniu
z ilością magnezu;
 
• Ograniczony system korzeniowy
oraz duże zapotrzebowanie
rośliny na składniki
odżywcze;
• Wysoka wartość EC w
podłożu ogrodniczym utrudniająca
parowanie.
Rozwiązanie problemu

Po zdiagnozowaniu niedoboru
najlepszym rozwiązaniem jest
spryskanie rośliny 2% roztworem
soli gorzkiej.
• Nawożenie poprzez
korzenie: Nieorganiczne:
Sól gorzka na uprawę hydroponiczną
lub kizeryt
(siarczan magnezu jednowodny).
Organiczne: nawóz
indyczy lub obornik krowi.
Regeneracja
Należy usunąć potencjalne
przyczyny niedoboru: W przypadku
ziemi do roślin, jeżeli
pH jest zbyt niskie (mniejsze
niż 5), należy stosować nawozy
magnezowe zawierające
wapń. W przypadku
upraw hydroponicznych
należy czasowo stosować
pożywkę o wyższym pH (6,5).
Gdy wartość EC jest zbyt wysoka,
należy spłukiwać i i/lub czasowo podlewać
rośliny wyłącznie przy pomocy wody
pitnej. W przypadku upraw wewnętrznych
należy utrzymywać temperaturę korzeni
na poziomie 20-25 stopni Celsjusza. Niewielki
nadmiar magnezu nie jest szczególnie
szkodliwy. W przypadku stosowania
mieszanek do uprawy roślin nadmierna
ilość magnezu nie występuje zbyt szybko.
Nadmiar magnezu utrudnia wchłanianie
wapnia, a roślina wykazuje ogólne objawy
zbyt dużej zawartości soli.
 
 
 
Żelazo
 
Co to jest i jakie funkcje pełni?
- pełni wiele istotnych funkcji w procesie metabolizmu rośliny i jest kluczowym elementem syntezy chlorofilu.
 
Jakie objawy świadczą o niedoborze?
- silne żółknięcie zwłaszcza młodych liści.
- pojawianie się pędów wzrostowych pomiędzy nerwami.
 
Co należy zrobić?
- najlepszym rozwiązaniem jest spryskiwanie roślin roztworem wody chelatów EDDHA lub EDTA.
 
 

 

Kilka słów na temat żelaza

Żelazo to podstawowy składnik niezbędny
do rozwoju roślin. Pełni wiele istotnych
funkcji w procesie metabolizmu rośliny i jest
kluczowym elementem syntezy chlorofilu.
Ogólnie rzecz biorąc jest to pierwiastek
trudno przyswajalny przez rośliny. Efektywnie
może być wchłaniany w określonej
formie tylko przez korzenie
i przy spełnieniu konkretnych
warunków. Podłoża do roślin
rzadko zawierają zbyt małą
ilość żelaza, lecz istnieje
możliwość, że brakuje w
nich form żelaza, które
mogą być przyswajane
przez roślinę. Absorpcja żelaza
jest silnie uzależniona
od poziomu pH. Zazwyczaj w
kwaśnych podłożach dla roślin
znajduje się wystarczająca ilość
żelaza.
Oznaki niedoboru

Niedobory żelaza mogą
wystąpić w okresach
intensywnego wzrostu
lub w czasie, gdy roślina
narażona jest na duże obciążenia.
Objawiają się one
silnym żółknięciem młodych
liści oraz pędów wzrostowych
pomiędzy nerwami. Powodem
ich występowania jest przede
wszystkim mała mobilność
żelaza w roślinie. Młode
liście nie są w stanie czerpać
żelaza ze starszych
liści. W przypadku poważnego
niedoboru żelaza
starsze liście oraz mniejsze
nerwy w liściach mogą
także zacząć żółknąć.
Dalsze skutki niedoboru

• Zielona/żółta chloroza postępująca od
wewnątrz do zewnątrz młodych liści oraz
na pędach wzrostowych. Nerwy pozostają
przeważnie zielone.
• Postępujące żółknięcie liści, a czasem
nawet zmiana barwy na białą. Również
duże liście stają się żółte. Utrudnia to
wzrost rośliny.
• W poważnych przypadkach na liściach
pojawia się martwica, zaś rozwój rośliny i jej
kwitnienie zostają zahamowane.
Przyczyny niedoboru

• Zbyt wysokie pH w otoczeniu korzeni
(pH> 6,5).
• W otoczeniu korzeni znajduje się duża
ilość cynku i/lub manganu.
• Stężenie żelaza w otoczeniu korzeni jest
zbyt niskie.
• Temperatura korzeni jest zbyt niska.
Podłoże jest zbyt wilgotne, co powoduje
zatrzymanie zapasów tlenu
w korzeniach.
• Niska wydajność systemu
korzeniowego ze względu
na uszkodzone, zainfekowane
lub martwe korzenie.
• Zbiornik odżywczy jest
zbyt mocno naświetlony;
światło przyczynia się do
rozwoju glonów. Glony także
zużywają żelazo i niszczą chelaty
żelaza.
Rozwiązania problemu

• Obniżenie poziomu pH.
• Można dodawać chelaty
żelaza do nawozu.
• Poprawa drenażu lub też
podniesienie temperatury
ziemi.
Można zastosować odżywkę
do liści zawierającą chelaty
żelaza. Jeżeli podczas uprawy
hydroponicznej stosuje się dobre
nawozy, niedobory żelaza w
zasadzie nie występują.
• Najlepszym rozwiązaniem
jest opryskiwanie roślin przy
pomocy roztworu wodnego
EDDHA (maks. 0,1
grama na litr) lub chelatów
EDTA (maks. 0,5 grama na
litr).
 
 
 
Azot
 
Co to jest i jakie pełni funkcje?
- azot wchodzi w skład enzymów i dlatego bierze udział we wszystkich reakcjach w których one uczestniczą oraz odgrywa aktywną rolę w metabolizmie rośliny.
 
Jakie objawy świadczą o niedoborze?
- łodyżki liści w kolorze fioletowym
- żółknące liście
- opadanie liści
 
Co należy zrobić? 
- zwiększyć wartość  EC odżywki lub zwiększyć ilość podawanego azotu.
 
 
 

 

 
Kilka słów na temat azotu

Azot to jeden z najważniejszych składników,
jakich potrzebuje roślina. Stanowi on
ważny składnik białek, chlorofilu, witamin,
hormonów i DNA. Ponieważ wchodzi on w
skład enzymów, bierze udział we wszystkich
reakcjach, w których uczestniczą enzymy
i odgrywa aktywną rolę w metabolizmie
rośliny. Azot jest wchłaniany
przez roślinę przede wszystkim w
formie azotanów oraz jonów
amonowych. Może być
także absorbowany za
pomocą małych molekuł
organicznych. Ważne
jest, aby w odżywianiu
roślin stosunek azotanów
do jonów amonowych był
prawidłowy, gdyż w przeciwnym
razie pH w ryzosferze
(bezpośrednim otoczeniu korzeni)
osiągnie zbyt wysoki lub zbyt
niski poziom. Rośliny, których
źródłem azotanu jest azot,
zawierają większą ilość
kwasu organicznego. Ma
to między innymi wpływ
na smak oraz odporność
plonów rośliny na przechowywanie.
Azotan jest
zamieniany w jony amonowe
w roślinie przy pomocy enzymu
nitroreduktazy. Jony amonowe
są następnie wchłaniane
do molekuł organicznych.
Azot w pozytywny sposób
wpływa na rozwój rośliny.
Liście stają się większe,
przyrasta ilość gałęzi, zaś
okres wegetacji ulega
wydłużeniu.
Oznaki niedoboru

Łodyżki zmieniają kolor na
fioletowy, a liście żółkną i wreszcie
opadają.
Dalsze skutki niedoboru

• Szybko pojawiają się większe liście w
środkowej i górnej części rośliny.
• Kolor całej rośliny jest jaśniejszy.
• Większe liście w dolnej części rośliny stają
się jasnozielone. Łodygi mniejszych liści
zmieniają następnie kolor na fioletowy. Na
łodydze pojawiają się charakterystyczne
fioletowe pionowe paski.
• Liście w dolnej części rośliny żółkną, a
następnie stają się białe. Na końcu liście
bieleją i opadają.
• Wzrost rośliny zostaje wyraźnie ograniczony
rośliny są niższe, mają cieńsze łodygi,
wypuszczają mniej liści, które są dodatkowo
mniejsze.
• Dalsze żółknięcie i bielenie liści ma
miejsce w górnych i środkowych
częściach rośliny. Liście przy
stożkach wzrostu pozostają
dłużej zielone, lecz ich kolor
jest znacznie mniej intensywny
niż przy normalnym
poziomie azotu.
• Rozpoczyna się wymuszone
kwitnienie, a utrata liści
jest znaczna. Następuje znaczne
ograniczenie płodów.
Przyczyny niedoboru
Niedobór może zostać
wywołany nieprawidłowym
odżywianiem rośliny, w którym
znajduje się niewystarczająca
ilość składników
odżywczych. Substraty bogate
w dużą ilość świeżego
materiału organicznego
mogą wywoływać niedobór
azotu, ponieważ mikroorganizmy
wiążą azot. Duża ilość azotu może
być związana w szczególności
w pierwszych tygodniach
wegetacji; proces ten ulega
później spowolnieniu, lecz
jest już wtedy za późno.
Rozwiązanie problemu

Zwiększyć poziom EC w nawożeniu
rośliny i dokładnie spłukiwać
substrat nawozem odżywczym.
Dodawać ręcznie azot do roztworu nawożącego
stosując mocznik, mączkę z krwi,
półpłynny obornik lub też wykorzystując
specjalne produkty ‚monoodżywcze‘.
 
• Spryskiwać spodnią stronę liści roztworem
azotu. Najlepiej robić to na koniec
dnia, tuż przed wyłączeniem światła.
Należy zachować ostrożność, aby nie
spowodować spalenia roślin.
 
 
 
Potas 
 
Co to jest i jakie pełni funkcje? 
- potas ma wpływ na siłę i jakość rośliny
- kontroluje wiele innych procesów, jak na przykład związane z przetwarzaniem węglowodanów
 
Jakie objawy świadczą o niedoborze ?
- martwe krawędzie liści
 
Co należy zrobić?
- w przypadku gdy wartość EC w substracie lub w podłożu jest za wysoka, można przepłukiwać je wodą.
- ręcznie podawać potas.
 
 
 

 

 
 
Kilka słów na temat potasu

Jest to niezbędny składnik wszystkich
procesów związanych z transportem
wody oraz z otwieraniem i zamykaniem
się porów rośliny. Potas wpływa na siłę i
jakość rośliny oraz kontroluje wiele innych
procesów, np. tych związanych z przetwarzaniem
węglowodanów.
Oznaki niedoboru

Jeżeli występuje niedobór
potasu, parowanie zostaje
ograniczone. Konsekwencją
jest wzrost temperatury
w liściach i spalanie
się komórek. Uwidocznia
się to przede wszystkim
na brzegach liści, gdzie
normalnie parowanie jest
najsilniejsze.
Dalsze skutki niedoboru

• Brzegi końcówek młodych
liści stają się szare.
• Liście żółkną od brzegów
w kierunku nerwów i pojawiają
się rdzawe, martwe
plamy.
• Końcówki liści mocno
się zwijają, a całe fragmenty
liści zaczynają gnić.
Liście nadal się zwijają i wreszcie
opadają.
• Znaczny niedobór sprawia,
że rośliny są marne i mają
niezdrowy wygląd, a ich
kwitnienie jest silnie ograniczone.
Przyczyny niedoboru

• Zbyt mała ilość lub niewłaściwy
rodzaj nawozu.
• Uprawa w wiążących potas
podłożach dla roślin.
• Nadmiar sodu (sól kuchenna) w otoczeniu
korzeni - sód spowalnia wchłanianie
potasu.
Rozwiązywanie problemu

• W przypadku, gdy wartość EC w substracie
lub w podłożu jest za wysoka, można
stosować wypłukiwanie wodą.
• Należy ręcznie dodawać potas, również
w formie nieorganicznej: rozpuścić 5-10
gramów azotanu potasu w 10 litrach
wody. W przypadku kwaśnych podłoży ziemi
można dodawać wodorowęglan
potasu lub wodorotlenek potasu
(5 ml na 10 litrów wody).
Dodawanie potasu w formie
organicznej:
• Dodać wodny roztwór zawierający
popiół drzewny,
obornik kurzy lub gnojowicę
(należy uważać, aby nie
spalić korzeni). Ekstrakty z roślin
z rodziny winorośli również
zawierają dużą ilość potasu.
Uwaga:

Potas jest łatwo i szybko
przyswajany przez roślinę. W
systemie hydroponicznym
efekty widoczne są już po
kilku dniach. Suplementacja
potasem poprzez
nawożenie liści nie jest
zalecana.
• Zbyt duża ilość potasu może
doprowadzić do rozpadu soli,
niedoborów wapnia i magnezu
oraz do zakwaszenia otoczenia
korzeni!
 
 
Mangan
 
Co to jest i jakie funkcje pełni?
- mangan to istotny mikronawóz pełniący dodatkowo funkcję aktywatora różnych reakcji z udziałem enzymów w roślinie.
 
Jakie objawy świadczą o niedoborze?
żółte paski pojawiające się pomiędzy bocznymi nerwami liści.
 
Co należy zrobić?
- stosować produkty zawierające pierwiastki śladowe (Tracemix)
 
 

 


 

 
 
 
Kilka słów na temat manganu

Mangan to kluczowy pierwiastek śladowy
dla wszystkich roślin. Mangan działa
jak aktywator różnych reakcji z udziałem
enzymów w roślinie, na przykład podczas
rozkładu wody w trakcie fotosyntezy,
podczas syntezy aminokwasów i białek oraz
przy tworzeniu błony komórkowej roślin i
chloroplastów.
Mangan wchłaniany jest przede
wszystkim przez korzenie. Jego
transport w roślinie nie jest
łatwy, lecz łatwiejszy niż na
przykład transport wapnia
lub żelaza. Krzem i molibden
zwiększają zdolność
do transportowania manganu
w roślinie.
Oznaki niedoboru

Niedobór magnezu wywołuje
różnego rodzaju zmiany
fizjologiczne w roślinie związane z
ograniczeniem produkcji białek.
Sprawia to między innymi, że
mniejsza ilość azotanu jest
wiązana w roślinie, co może
prowadzić do niebezpiecznie
wysokiego poziomu
azotanu. Dodatkowo
spowolnione zostają niektóre
reakcje chemiczne w
komórkach rośliny, co może
skutkować nagromadzeniem
kwasów organicznych.
Dalsze skutki niedoboru
Dalsze skutki w kolejności chronologicznej:
• Na większych liściach
w górnej części rośliny
pojawiają się żółte paski
usytuowane pomiędzy
bocznymi nerwami liści.
• Zżółknienia pomiędzy
bocznymi nerwami rozprzestrzeniają
się następnie
na pozostałą część liścia,
na którym mogą tworzyć się
także małe, żółte/brązowe plamy
nekrotyczne.
• Ostatecznym skutkiem jest uzyskanie
mniejszej rośliny (-10%), która rodzi minimalną
ilość kwiatów/owoców.
Przyczyny niedoboru

W praktyce najbardziej powszechnym powodem
niedoboru jest zbyt wysoki poziom
pH w substracie. Podobnie jak żelazo, mangan
z łatwością rozpuszcza się w substracie
o niskim pH. Jeżeli pH jest zbyt niskie, istnieje
zagrożenie wystąpienia nadmiaru manganu.
W przypadku wysokiego poziomu pH
mangan wytrąca się w postaci tlenku
manganu (Mn02), który nie może być
wchłaniany przez roślinę. Może to prowadzić
do niedoborów.
Rozwiązanie problemu

• Należy sprawdzić poziom pH w podłożu
w momencie wystąpienia pierwszych objawów.
Wysoki poziom pH oznacza, że roślina
ma dostęp do mniejszej ilości manganu.
Poprzez obniżenie pH w substancji,
którą odżywia się roślinę (pH
obniżone do minimalnego
poziomu), można obniżyć pH
podłoża do poziomu 5-5,5.
• Niska temperatura substratu
może być przyczyną
zmniejszonego wchłaniania
manganu. W razie stwierdzenia
niedoboru należy sprawdzić,
czy temperatura substratu
w ciągu dnia jest wystarczająco
wysoka (20-25 °C). r
• Pomóc może także stosowanie
produktów zawierających
pierwiastki śladowe (Tracemix).
Niedobór manganu przeważnie
sam w sobie nie stanowi
problemu. Aby umożliwić
transport tego pierwiastka
w roślinie niezbędny jest molibden.
Tak więc przyczyną
może być również niedobór
molibdenu. Wysoki poziom
fosforu może także skutkować
zmniejszeniem ilości pierwiastków
śladowych, takich jak cynk, miedź
oraz (oczywiście) mangan. Firma
CANNA zaleca stosowanie mieszanki
wszystkich potrzebnych
pierwiastków śladowych.
Można dostarczyć je roślinie
zarówno poprzez odżywianie,
jak i opryskiwanie liści.
Należy opryskiwać roślinę na
koniec dnia, po czym spryskać
ją wodą, aby zapobiec
spaleniu rośliny.
Nadmiar manganu!

W przypadku wysokiego stężenia mangan
wytrąca się w postaci tlenku manganu
(Mn02 lub czerń manganowa), co
powoduje występowanie żółtobrązowych
plam na liściach. Początkowo pojawiają się
niewielkie plamy wzdłuż nerwu głównego i
nerwów bocznych, które następnie rozprzestrzeniają
się na zewnątrz. Nadmiar manganu
może być skutkiem niskiego poziomu pH
w substracie (<5), co można skorygować
zwiększając poziom pH (w górę). Nadmiar
manganu może być także spowodowany
niedoborem tlenu w otoczeniu korzeni.
Przyczyną może być zbyt mokry substrat.
 
 
 
 
Źródło: Canna

Źródło PDF: hemp.pl
Link to comment
Share on other sites

  • Vito unpinned and locked this topic

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+