Jump to content
thc-thc.com
ganjafarmer.com.pl
sklep z nasionami marihuany
dutch-passion.com babciaganja.pl thc-thc.com

Komisja Obradowała Na Temat Losów Nowej Ustawy.


weeed

Recommended Posts

24 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w celu przeprowadzenia pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 3420). Komisja podjęła decyzję o skierowaniu projektu ustawy do podkomisji. Przed posiedzeniem Komisji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka ponownie przedstawiła opinię w przedmiocie projektu ustawy (poprzednia opinia została złożona na etapie prac w Ministerstwie Sprawiedliwości). W posiedzeniu Komisji w imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka uczestniczyła Barbara Grabowska.

Założenia projektu przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Zbigniew Wrona. W trakcie debaty nad projektem Poseł Andrzej Czuma skierował do ministra Wrony pytania o to czy przedmiotowy projekt przewiduje uzależnienie umorzenia postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków od wskazania przez podejrzanego osoby, od której narkotyki zostały nabyte, jak również o to czy projekt przewiduje podwyższenie dolnego zagrożenia kary za przestępstwo handlu narkotykami.

Poseł Marian Filar przedstawił stanowisko, że rozwiązania zaproponowane przez Posła Andrzeja Czumę w świetle ustaleń kryminologii okażą się nieskuteczne przy wykrywaniu handlarzy narkotyków oraz podczas wymierzania im kary przez sądy.

Poseł Ryszard Kalisz (przewodniczący Komisji) zwrócił się do ministra Z. Wrony o przeprowadzenie analizy czy istniał związek między wprowadzoną w 2000 r. penalizacją posiadania każdej ilości narkotyków a rozwojem rynku tzw. dopalaczy, wskazując, że jego zdaniem, problem ten stanowi konsekwencję zmian z 2000 r.

Głos w dyskusji zabrała również prof. Monika Płatek, która przygotowała opinię dotyczącą projektu na etapie konsultowania projektu ustawy przez Komisję Nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach, przedstawiła główne założenia swojej opinii, argumentując, że obecnie obowiązująca regulacja reglamentująca dostęp do narkotyków (marihuana, haszysz) jest nieracjonalna z punktu widzenia badań naukowych, które wskazują, że bardziej szkodliwe dla zdrowia są np. alkohol i tytoń. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Andrzej Włodarczyk.

Z kolei przedstawicielka Prokuratury Generalnej wskazała na główne założenia stanowiska wyrażone przez Prokuratora Generalnego w październiku 2010 r. dotyczące projektu nowelizacji.

W dyskusji wzięli udział również przedstawiciele Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej – dr Mateusz Klinowski, Agnieszka Sieniawska oraz Marta Gaszyńska wskazując na konieczność zmian w kierunku zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jako ostatnia w dyskusji głos zabrała Posłanka Beata Kempa negatywnie oceniając (przez pryzmat swoich doświadczeń z osobami zażywającymi narkotyki) proponowane zmiany, wnosząc o ich odrzucenie. Wniosek ten nie zyskał poparcia większości członków Komisji. Posłanka B. Kempa poprosiła przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości o przygotowanie statystyk dotyczących ilości orzeczonych kar w zawieszeniu w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz tych które następnie skierowano do odbycia kary.

Poseł Andrzej Czuma złożył wniosek o skierowanie projektu do prac w podkomisji. Wniosek uzyskał poparcie 8 posłów (0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące się; Komisja Sprawiedliwości liczy regulaminowo 25 posłów). W skład podkomisji wchodzą posłowie: Andrzej Czuma, Robert Kropiwnicki, Robert Węgrzyn, Iwona Arendt, Beata Kempa, Stanisław Rydzoń, Stanisław Olas.


Źródło: wolnekonopie_pl


Zobaczymy co z tego wyniknie..

Link to comment
Share on other sites

nawet nie trzeba tej legalizacji, depenalizacja by starczyła.. żeby nas nie ścigali z jointem, a jak złapią to tylko mandat a nie 3 lata pozbawienia wolnosci...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+