Jump to content
thc-thc.com
ganjafarmer.com.pl
sklep z nasionami marihuany
dutch-passion.com babciaganja.pl thc-thc.com

Procedura - kluby samopomocy pacjentów medycznej konopi


Chris Hope

Recommended Posts

Procedura - kluby samopomocy pacjentów medycznej konopi
Plan organizacji badania - kluby samopomocy pacjentów medycznej konopi.

Celem badania jest ocena możliwości uruchomienia paramedycznego systemu zaopatrzenia chorych w cannabis.

Plan polega na wykorzystaniu obowiązujących przepisów prawa,
kontekstu medycznego i doświadczeń zagranicznych dla utworzenia sieci klubów prowadzących legalny obrót konopią.

I. Obowiązujące przepisy
- Konstytucja
- prawo o stowarzyszeniach
- ustawa o prawach pacjenta
- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i jej aktualna nowelizacja
- ustawa o zawodzie lekarza i dentysty
- ustawa o działalności lobbingowej

II. Kontekst polityczno-prawny
Aktualnie trwają pracę nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie m.in.
- upraw konopi w celach naukowych
- dopuszczenia preparatów konopi do stosowania w medycynie

Zapowiedziana 4 listopada interwencja Trybunału Konstytucyjnego ma wymusić na Sejmie przyjęcie przepisów dotyczących upraw dla pacjentów.

Konstytucja w art. 73 i 39 daje każdemu prawo prowadzenia badań naukowych oraz dobrowolnego brania w nich udziału.
Państwo ma też obowiązek zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym procedury dostępu do konopi i jej przetworów.

III. Procedura zrzeszeń

W pierwszej kolejności należy zalegalizować zrzeszenia pacjentów, aby grupy samopomocy działały w zarejestrowany sposób.
Taki zarejestrowany tryb działania skutkuje ochroną państwa i środkiem dowodowym, że uprawa realizuje cele medyczne.

1. Grupa 3-5 pacjentów i ich opiekunów zakłada stowarzyszenie zwykłe, rejestrowane u starosty,
mające na celu organizowanie samopomocy dla chorych.
2. Członkowie przechodzą szkolenie organizowane przez grupę lobbingową w porozumieniu z jednostkami naukowymi uprawnionymi do uprawy i badań.
3. Grupa występuje do Rzecznika Praw Pacjenta o objęcie ochroną ich udziału w projekcie.
4. Grupa organizuje infrastrukturę - lokal lub grunt na cele uprawy, według wytycznych ustalonych w porozumieniu z inspekcją farmaceutyczną, policją oraz grupą lobbingową (spełniających warunki określone przepisami dla jednostek naukowych).
5. Grupa organizuje proces leczenia według odrębnych ustaleń z lekarzem, jednostką naukową itp. (sporządzany jest wiążący dokument, który jest podstawą uzyskiwania zezwoleń na uprawę dla poszczególnych grup).
6. Proces funkcjonuje legalnie na podstawie decyzji inspekcji farmaceutycznej - grupa pozostaje pod ochroną prawną.

Rozmiary i cele uprawy oraz przedsięwzięcia nie mogą przekraczać potrzeb pacjentów.
Osoby bliskie i opiekunowie mogą uczestniczyć w procesie uprawy i podawania cannabis chorym.

Grupa nie może korzystać z niejasnych źródeł finansowania. Przedsięwzięcie jest finansowane ze składek członkowskich.
Wszystkie środki na działalność grupy powinny pochodzić z legalnego, udokumentowanego źródła.
Nie obowiązuje wymóg niekaralności.

IV.Kwestie formalne

Do działalności w zakresie uprawy i zbioru uprawniona jest jednostka naukowa (publiczna np. uniwersytet, lub prywatna np. Instytut Bioinfobank) na podstawie przepisów prawa (decyzja administracyjna - zezwolenia) i porozumień z grupami samopomocy (wolontariat).
Na podstawie rekomendacji lekarza pacjent ma prawo używać konopi pochodzącej z uprawy.

Wszyscy członkowie biorą udział w regularnych szkoleniach z zakresu dobrych praktyk i bezpiecznego zachowania.

Wszyscy członkowie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu:
- zdrowotnemu
- ochrony prawnej

Każda grupa reprezentowana jest wobec organów władzy przez adwokata oraz zawodowego lobbystę.

Lekarze pozostają pod ochroną prawną zapewnioną przez grupę lobbingową w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

V. Sprawy organizacyjne

- Grupa lobbingowa zapewnia przeprowadzenie chętnych przez cały proces, organizuje i przeprowadza szkolenia, procedurę, prowadzi wymianę informacji z władzami, lekarzami, Rzecznikiem Praw Pacjenta.
- Do uruchomienia projektu wymagane jest zainteresowanie 100 osób w skali kraju.

grupa lobbingowa
Grass Roots Lobbing

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+