Jump to content
thc-thc.com
ganjafarmer.com.pl
sklep z nasionami marihuany
grower.com.pl www.growbox.pl seedstockers.com

Petycja Do Marszałka Senatu


weeed

Recommended Posts

O wprowadzenie poprawek do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw; uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 kwietnia 2011 r.

Mec Jerzy M. Majewski działając w imieniu Fundacji „Więcej Przestrzeni” z powołaniem się na poparcie 1.186 osób fizycznych, które poparły petycję do Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, złożył dzisiaj w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, petycję do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza o wprowadzenie przez Senat do uchwalonej ustawy poprawki zmieniającej treść nowego przepisu art. 62-a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w brzmieniu:

Art. 1

(…)

15) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62-a

1. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3 są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, prokurator może odstąpić od wszczęcia postepowania przygotowawczego, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu i stopień jego społecznej szkodliwości

2. Nie stanowi przestępstwa określonego w art. 62 ust. 1 lub 3 posiadanie nieznacznej ilości ziela konopi lub jego przetworów, przeznaczonego na własny użytek.”.

Źródło:

Maclayer

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+