Jump to content
thc-thc.com
ganjafarmer.com.pl
grower.com.pl www.growbox.pl seedstockers.com

Ryzyko neuropsychiatryczne związane z medycznym użyciem konopi indyjskich


Recommended Posts

Omawiając kwestię kompleksowych lub leczniczych regulacji dotyczących konopi, głównym często słyszanym kontrargumentem, który najczęściej uniemożliwia wyważoną debatę, jest to, że marihuana wywołuje efekty neuropsychiatryczne, które czynią ją produktem niebezpiecznym.

Psychiatria i leki psychiatryczne

Dobrze znana jest niezwykle niska toksyczność organicznych konopi. Fakt, że w pniu mózgu występuje duża gęstość receptorów CB 1 , struktura mózgu regulująca podstawowe funkcje życiowe, takie jak oddychanie i funkcje sercowo-naczyniowe, sprawia, że śmierć z powodu przedawkowania konopi jest praktycznie niemożliwa. Jedyne medyczne ryzyko związane z marihuaną występuje u osób z poważnymi problemami sercowo-naczyniowymi z powodu zwiększonego tętna, które konopie wywołują w ostrych stanach. Jednak dalsze stosowanie tworzy tolerancję na ten efekt, tak że przyspieszenie akcji serca znika, a potencjalne ryzyko występuje dopiero na początku leczenia i można je doskonale kontrolować pod nadzorem lekarza. Tak więc, przy braku zagrożeń medycznych związanych z używaniem konopi indyjskich, jedynym zmartwieniem, który pozostaje, jest zagrożenie psychologiczne i mózgowe.

Choroby psychiczne to jedyne spektrum chorób w medycynie, dla których nie ma wiarygodnych modeli patogenetycznych, to znaczy ich przyczyny nie są dogłębnie znane, a zatem leczenie nie jest zbyt skuteczne. W psychiatrii często najpierw opracowuje się lek, a później ujawnia się patologia 1 .Biologiczny model chorób psychicznych rozumie je jako dysfunkcje mózgu podatne na korektę lekami. Ale dowód, że:

  1. choroby psychiczne to choroby mózgu i
  2. są wyleczeni lekami są słabi.

Kryzys psychiatrii nie jest nowy 2 . Na przykład leczenie depresji nie jest skuteczniejsze niż placebo, ale powoduje poważne skutki uboczne, takie jak myśli samobójcze i impotencja. Pomimo tych poważnych skutków ubocznych istnieją preparaty dla dzieci, które są dostępne w kolorowych tabletkach, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi. Wiele metod leczenia schizofrenii wywołuje zespoły metaboliczne, które stają się cięższe niż sama choroba. Temat dzieci budzi największe zaniepokojenie przy rozważaniu regulacji, ale szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych 3,5 miliona dzieci i młodzieży przepisuje się metylofenidat (amfetaminę), aw Hiszpanii spożycie tego leku wzrosło o 20 w ciągu zaledwie 15 lat leczenia domniemanej choroby mózgu zwanej zespołem deficytu uwagi (ADD)3 . Przewlekłe stosowanie amfetamin wiąże się ze zmianami nastroju i schizofrenią. Cytuję te przykłady wyłącznie w celu kontekstualizacji:

  1. co rozumiemy przez ryzyko psychiatryczne i
  2. fakt, że lek (z definicji wszystkie substancje psychotropowe są lekami), ze względu na to, że zmieniają neurochemię mózgu (robią to wszystkie leki psychotropowe), jest wystarczającym powodem, aby nie brać ich pod uwagę w zestawie narzędzi terapeutycznych, zwłaszcza jeśli lek, jak w przypadku marihuana, oprócz działania psychoaktywnego, ma jasne i oczywiste właściwości medyczne.

Wreszcie, zaburzenia psychiczne nie są chorobami mózgu, chociaż oczywiście zaburzenie mózgu może skutecznie powodować zaburzenia psychiczne: kontekst społeczny, w tym warunki społeczno-polityczne, środowisko, w którym osoba i niezliczone inne zmienne poza mózgiem modulują stan psychiczny jednostki . Jednoznaczne zdefiniowanie zaburzenia psychicznego jako zaburzenia mózgu jest zarówno redukcjonistyczne, jak i błędne.

Ryzyko neuropsychiatryczne związane z marihuaną

Oczywiste jest, że konopie indyjskie, podobnie jak leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i amfetaminy podawane niegrzecznym dzieciom oraz inne leki neurologiczne powszechnie stosowane w medycynie, działają na mózg, a tym samym na zachowanie i, w pewnym stopniu, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe, ich neuropsychiatryczne ryzyko można ocenić za pomocą metodologii naukowej. Istnieją dwa rodzaje skutków neuropsychiatrycznych: neuronalny lub neuropsychologiczny wpływ na struktury mózgu i związane z nim funkcje z jednej strony oraz psychiatryczny wpływ na funkcje psychiczne, które mogą powodować psychopatologię lub zaburzenia psychiczne, zwłaszcza zaburzenia ze spektrum psychotycznego, takie jak na przykład schizofrenia. Te pierwsze są bardziej wykonalne heurystycznie, więc techniki do tego są dobrze zaawansowane. W przypadku tego ostatniego jest to bardziej skomplikowane, ponieważ nozologie psychiatryczne, szczególnie odzwierciedlone w podręcznikach diagnostycznych stosowanych na całym świecie (DSM-V), są wysoce wątpliwe 4 .

W celu oceny neuropsychologicznych technik funkcji, takich jak obrazowanie mózgu, MRI, stosuje się testy oceniające procesy poznawcze, takie jak uwaga, pamięć, zadania planowania, podejmowanie decyzji i rozpoznawanie emocji. Większość badań stwierdza, że pod wpływem marihuany następuje zmiana w tak zwanej pamięci roboczej, na przykład zapamiętanie numeru telefonu przed wybraniem numeru lub powtórzenie serii słów. U zwykłych użytkowników zmiana ta jest mniej wyraźna niż u zwykłych użytkowników, u których rozwinęła się tolerancja (sic!). Chociaż inne testy wykazały wyniki, głównie dotyczące uwagi i pamięci, badania są zgodne co do wniosku, że te deficyty są łagodne do umiarkowanych i ustępują po krótkim okresie abstynencji 5 . Konsekwencje tej zmiany są oczywiste podczas obsługi ciężkich maszyn, prowadzenia pojazdu lub nauki.

Wczesne badania hipokampu wykazały nieprawidłowości w mózgu związane z procesami pamięci.Ta zmiana zbiegła się również z głównymi objawami psychiatrycznymi, zwłaszcza w spektrum psychotycznym w badaniach amerykańskich przeprowadzonych przed nasilającymi się procesami legalizacji w USA, więc wyniki mogą być spowodowane marihuaną lub wtórnym stresem spowodowanym prześladowaniami prawnymi. 6 Niedawne badania wykazały takie wyniki tylko u osób regularnie zażywających konopie indyjskie, u których występuje również pewien rodzaj zaburzeń psychiatrycznych niezwiązanych z konopiami. 7

Jeśli chodzi o skutki psychiatryczne, najpoważniejsze są te związane ze schizofrenią. Obecnie istnieje konsensus, ale nie jednomyślność w określaniu, że marihuana nie jest ani konieczna, ani wystarczająca do pojawienia się psychozy. Według Hiszpańskiego Towarzystwa Podwójnej Patologii usuwanie konopi z powierzchni ziemi zmniejszyłoby diagnozy schizofrenii tylko o 8% 8 . Jest to równoważne zmuszeniu 10000 osób do zaprzestania używania konopi indyjskich, aby zapobiec pojedynczemu przypadkowi. Prawda jest taka, że rozpowszechnienie schizofrenii pozostaje takie samo w krajach niezależnie od ilości spożywanej konopi, a nawet status prawny marihuany nie wpływa na liczbę diagnoz schizofrenii 9 . Pozostaje do ustalenia charakter powiązań między używaniem konopi indyjskich a psychozą, ich kliniczne implikacje oraz to, które strategie zdrowia publicznego byłyby najskuteczniejsze, aby im zapobiegać 10 .

Konsekwencje dla użytku medycznego

Większość skutków neuropsychiatrycznych występuje w populacjach intensywnie używających konopi indyjskich, co nie jest łatwo ekstrapolowane do celów leczniczych. Wraz ze wzrostem regulacji dotyczących marihuany leczniczej wyniki w tym zakresie stają się zauważalne. Na przykład rozległe doświadczenie z Sativex (lekiem zawierającym identyczne ilości THC i CBD) pokazuje, że nie jest to związane z uzależnieniem lub długotrwałymi efektami neuropsychiatrycznymi 11 . Z drugiej strony, ponieważ wiele krajów zaostrza szczegółowe przepisy dotyczące marihuany do celów leczniczych, coraz częściej dostępne będą istotne informacje na temat możliwych skutków neuropsychiatrycznych używania konopi indyjskich. Aktualne badania wskazują na poprawę zdrowia nie tylko pod względem osób przewlekle chorych używających konopi, ale także, co zaskakujące, zmniejszenie efektów neuropsychiatrycznych. Wyjaśnienie jest takie, że stosowaniu marihuany leczniczej w celu zmniejszenia stresu związanego z jakąkolwiek chorobą przewlekłą towarzyszy poprawa ogólnego samopoczucia psychologicznego i neuropsychologicznego 12 .Podsumowując, zakładając ryzyko związane z lekami psychotropowymi związanymi z chorobami neuropsychiatrycznymi, nie ma powodu, aby podejrzewać, że konopie nie mogą być w sposób zadowalający stosowane w medycynie, a ryzyko kontrolowane. W chwili obecnej, jeśli chodzi o psychozę, nieustannie publikowane są badania z krajów, w których istnieją regulacje dotyczące medycyny i w których wysoki odsetek pacjentów ogranicza lub nawet zastępuje leki przeciwlękowe, przeciwdepresyjne i przeciwbólowe 13 przepisanymi medycznymi marihuanami. Tak regulowana marihuana medyczna może wiązać się z pewnym ryzykiem neuropsychiatrycznym, które można kontrolować i zapobiegać pod nadzorem lekarza, a zatem niewątpliwie przynosi wiele korzyści.

Bibliografia

1. Goztsche PC (2014): Narkotyki, które zabijają i przestępczość zorganizowana: Jak Big Pharma zepsuła system opieki zdrowotnej . Barcelona: The Books of the Lynx.

2. Ona G i Bouso JC (2019): Czy psychedeliki mogą być leczeniem kryzysu w psychofarmakologii? Preprints, 2019010249 (doi: 10.20944 / preprints201901.0249.v1).

3. Fernández Saiz LC (2018): Psychostymulanty dla ADHD: kompleksowa analiza leku oparta na ostrożności. Rev. Assoc. Esp.Neuropsiq . 38 (133): 301-330. http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v38n133/0211-5735-raen-38-133-0301.pdf

4. G. Watts (2012): Krytycy atakują DSM-5 w celu nadużywania normalnego zachowania człowieka. BMJ. 344: E1020.

5. Lovell ME, Akhurst J, Padgett C, Garry MI, Matthews A (2019): Wyniki poznawcze związane z długotrwałym, regularnym rekreacyjnym używaniem konopi indyjskich u dorosłych: metaanaliza. Exp Clin Psychopharmacol . doi: 10,1037 / pha0000326; RJ Tait, Mackinnon A, H. Christensen (2011): Używanie konopi indyjskich i funkcje poznawcze: 8-letnia trajektoria w kohorcie młodych dorosłych. Nałóg. 106 (12): 2195-203.

6. Bouso JC (2014): Stronniczość prawna w neuropsychologicznych badaniach uzależnień. JM Ruiz Sánchez de León i E. Pedrero Perez (red.): Neuropsychologia uzależnień. Madryt: Editorial Médica Panamericana, s. 183–186.

7. Scott JC, Slomiak ST, JD Jones, AFG Rosen, Moore TM, Gur RC (2018): Stowarzyszenie konopi z funkcjami poznawczymi u nastolatków i młodych dorosłych: przegląd systematyczny i metaanaliza. JAMA Psychiatry . 75 (6): 585-595.

8. Szerman N (reż.) (2012): podwójna patologia i psychoza: wyzwanie w codziennej praktyce klinicznej. Madryt: Cel redakcji.http://www.patologiadual.es/docs/libro_pdual_psicosis. pdf .

9. JC Bouso a nawet lub (20XX): kontekstualizacja społecznych i zdrowotnych skutków konopi indyjskich w Hiszpanii. W: GEPCA (Study Group for Policy Cannabis) Cannabis: nowy model regulacji . Barcelona: Ediciones Bellaterra. Pp: 69–106.

10. Macleod J (2007): Używanie konopi indyjskich i psychoza: pochodzenie i implikacje stowarzyszenia. Postępy w leczeniu psychiatrycznym , 13 (6): 400–411.

11. Russo M, De Luca R, Torrisi M, Rifici C, Sessa E, Bramanti P, Naro A, Calabrò RS (2016): Czy powinniśmy dbać o efekty neurobehavioralne wywołane przez sativex? 6-miesięczne badanie kontrolne. Eur Rev Med Pharmacol Sci . Jul; 20 (14): 3127-33.

12. Bouso JC (2019). Marihuana lecznicza. Zabronione lekarstwo terapeutyczne. Barcelona: Od redakcji Amat.

13. Tamże.

źródło-fundacion-canna

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+