Jump to content
thc-thc.com

sklep z nasionami marihuany
grower.com.pl www.growbox.pl seedstockers.com

Wpływ Wody Magnesowanej na kiełkowanie


Recommended Posts

 

 

PRÓBA OSZACOWANIA WPŁYWU MAGNESOWANEJ WODY NA KIEŁKOWANIE 

NASION ROŚLIN UPRAWNYCH 
 
The attempt of estimation of the influence of magnetic treated water on germination of 
seeds of cultivated plants 
 
K. Kornarzyński 1, S. Pietruszewski 1
, J. Podleśny 2
1
 Katedra Fizyki, Akademia Rolnicza w Lublinie 
2
 Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa w Puławach 
 
Jednym z waŜnych aspektów badań biologicznych skutków oddziaływania pól 
magnetycznych na organizmy Ŝywe na poziomie molekularnym, jest wpływ tych pól na 
fizykochemiczne właściwości wody. Od dawna wiadomo, Ŝe woda poddana działaniu stałego 
pola magnetycznego posiada mniejszą twardość i daje mniejszy osad kamienia kotłowego, co 
zostało wykorzystane przy eksploatacji kotłów parowych [1, 3]. 
Metoda magnetycznej obróbki wody zwykle polega na przepływie wody z szybkością v = 
0,3-0,6 m/s pomiędzy nabiegunnikami elektromagnesu [9]. Badania wykazały, Ŝe najlepsze 
efekty uzyskuje przy dwóch indukcjach pola magnetycznego ok. 150 mT i 450 mT. Dla wody 
destylowanej poddanej działaniu takiego pola magnetycznego zaobserwowano wzrost 
napięcia powierzchniowego, lepkości i przewodnictwa elektrycznego. 
Stwierdzono pozytywny wpływ podlewania roślin uprawnych magnesowaną wodą, które 
szybciej rosły i dawały wyŜszy plon [2, 3, 4, 6, 7, 8, 10]. Na przykład zastosowanie 
destylowanej i wodociągowej wody, dla B = 100-150 mT, na wzrost i kiełkowanie roślin 
słonecznika, soi i kukurydzy pozwoliło uzyskać wzrost wysokości roślin na poziomie 15-25% 
i grubości łodygi w zakresie od 10-15%.w stosunku do kontroli [5]. 
W Katedrze Fizyki AR w Lublinie przy współpracy z IUNG w Puławach przeprowadzono 
badania wstępne obróbki magnetycznej wody destylowanej i wodociągowej i jej wpływu na 
kiełkowanie i wzrost roślin. 
Woda przepływała przez plastikową rurkę, umieszczoną pomiędzy nabiegunnikami 
elektromagnesu przez odcinek o długości d = 0,15 m, ze stałą prędkością v = 0,55 m/s (ok. 7 
ml/s). Magnesowanie wody przeprowadzono na stanowisku do magnesowania wody, które 
przedstawia rys. 1, trzy razy dla indukcji pola magnetycznego B = 150 mT . 
  
Rys.1. Stanowisko do magnesowania wody: 1 – zbiornik górny z wodą nie magnesowaną, 2 – nabiegunniki 
elektromagnesu lub magnesu stałego, 3 – zbiornik dolny z wodą magnesowaną. 
Fig. 1. Position to magnetic treatment of water: 1 – upper reservoir with water not magnetized, 2 – poles of 
electromagnet or of solid magnet, 3 – bottom reservoir with water magnetized. 
 
Przeprowadzono badania kiełkowania nasion ogórka gruntowego odm. „Hermes 
Skierniewicki F1” i pomidora gruntowego odm. „Ułan”. Nasiona umieszczono na płytkach 
Petriego, trzy próby po 100 nasion, gdzie bibułę nasycono magnesowaną wodą destylowaną i 
wodociągową. Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej w całkowitej ciemności, w 
temperaturze 20°C. Dla nasion ogórka, po 40 godz. trwania procesu, uzyskano wzrost liczby 
wykiełkowanych nasion o ok. 9% dla magnesowanej wody destylowanej i 12% dla 
magnesowanej wody wodociągowej w stosunku do próbki kontrolnej. W przypadku 
pomidora, po 75 godzinach kiełkowania, wzrost liczby wykiełkowanych nasion wyniósł ok. 
10%, przy czym nie zaobserwowano istotnych róŜnic pomiędzy magnesowaną wodą 
destylowaną i wodociągową. 
W drugim przypadku wstawiano zbiornik z wodą destylowaną pomiędzy nabiegunniki 
magnesu stałego o indukcji B = 130 mT na czas ok. 24 godzin. Dla nasion pszenicy odm. 
„Pasteur” podlewanych tą wodą uzyskano po tygodniu wyŜsze kiełki o 25-30% w stosunku do 
kontroli. 
 
1. Botello-Zubiate M.E., Alvarez A., Martinez-Villafańe A., Almeraya-Calderon F., Matutes-Aquino 
J.A. Influence of magnetic water treatment on the calcium carbonate phase formation and the 
electrochemical corrosion behavior of carbon steel. Journal of Alloys Compounds 369, 2004, 256-259. 
2. Belov G.D., Sidorevich N.G., Golovarev V.T. Irrigation of farm crops with water treated with magnetic 
field. Soviet Agricultural Sciences. 3, 14-17, 1988. 3. Bogatin J., Bondarenko N.P., Gak E.Z., Rokhinson E.E., Ananyev I.P. Magnetic treatment of 
irrigation water: experimental results and application conditions. Environmental science and technology. 
Easton, Pa. (USA). 33(8), 1280-1285, 1999. 
4. Duarte C., Riquenes J., Sotolongo B., portuondo M., Perez R. Influence of the magnetic treatment of 
irrigation water on tomatoes cultivation. Agrotecnika de Cuba. 21 (1), 107-110, 1997. 
5. Dardymow I. W. Wlijanie wody obrabotnoj magnitnym polem na rost rastenij. Woprosy Gematołogii, 
Radiobiołogii i Biołogiczeskowo Dejstwia Magnitnych Polej, Tomsk, 325, 1965. 
6. Lin I., Yotvat Y. Electromagnetic treatment of drinking and irrigation water. Water and Irrigation Rev., 
8, 16-18, 1989. 
7. Magnusson M. Magnetic treatment of the nutrient solution for tomatoes and the influence of a magnetic 
field on water and plants. Alnarp. Rapport – Sveriges Landbruksuniversitet, 30, 1-40, 1984. 
8. Moran R. Effect of magnetic treated water on pepper and melon plants in sterilized soil. Hassadeh, 74 
(3), 268-271, 1993. 
9. Presman A.S. Pola elektromagnetyczne a Ŝywa przyroda. Warszawa PWN, 1971. 
10. Spear M. The growing attraction of magnetic treatment. Process Engineering. May, 143, 1992. 
 
 
Summary 
This paper presents investigations of the influence of the magnetic treatment of irrigation 
water on germination of cucumber seeds (var. Hermes Skierniewicki), and tomato seeds (var. 
Ułan). The germination test were performed with samples of 100 seeds, in three repetitions, in 
Petri dishes and tap water. Seeds were maintained in the dark, in germination incubator, at 
constant temperature of 20°C. For the 40-hour incubation of cucumber seeds, germinations 
were 9% and 12% greater for magnetized distilled and magnetized tap water treatments 
compared to the control, respectively. For tomato seeds, after 75 hours of incubation, both 
treatments resulted in 10% greater germination capacity in comparison the non-magnetized 
control. 

 

Link to comment
Share on other sites

Można by było się w te klocki pobawić, ale eksperymentalnie 8) to znaczy ja bym posadził 2 MJ w osobnych doniczkach i jedną podlewał zwykłą wodą a drugą tą specjalną. Jak bym nie stwierdził znacznej różnicy to dał bym sobie spokój

Link to comment
Share on other sites

Doswiadczenie bylo prowadzone przez pracownikow Akademii rolniczej, wiec nie sadze by były to bzdury. Aby opublikowac wynik badania trzeba przeprowadzic wiele doswiadczen wiec wydaje mi sie, ze warto sprobowac. Jak sie komu chce, hehe.

Ale by to zaobserwowac to trzebaby wysiac wiecej roslin niz tylko dwie, a najlepiej takie doswiadczenia przeprowadzac na klonach, czyli roslinach jednorodnych genetycznie.

Link to comment
Share on other sites

No wiadomo, żeby doświadczenie było wiarygodne musiał byś mieć całą plantacje licząc w dziesiątkach a nawet sekach sztuk a nie tylko kilka, a na takie warunki raczej niewielu z nas może sobie pozwolić. Ale ja osobiście żebym tą pewnie czasochłonną metodę stosował musiał bym mieć motywacje, a żeby ją uzyskać musiał bym widzieć efekty i stąd te 2 roślinki :D

Link to comment
Share on other sites

Guest Byndzek
czasochłonną metodę

Czasochłonną? Zwykły wężyk i dwa magnesy ułożone naprzeciwbiegunowo, mając materiał - 5 minut roboty, a nawet nie ;). No chyba, że masz na myśli budowę profesjonalnego elektromagnesu z możliwością ustawienia indukcji pola magnetycznego :wink:, jednak osobiście myślę, że aby sprawdzić chociażby podstawowe założenia tej teorii wystarczą dwa magnesy ferrytowe od np. głośników.

Ciekawa sprawa, spróbuję coś niedługo wykombinować na zwykłych domowych roślinach i dam znać ;)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy to insert a link to the Privacy Policy page GDPR - Website only for adults, 18+